Přeskočit na obsah

Šábes v úterý

V úterý 14. května o půl osmé ráno vyrazily obě tercie s paními profesorkami Kohoutovou, Matuškovou, Petrželkovou a Sedláčkovou z hradišťského autobusového nádraží do Loštic v Olomouckém kraji. Z místního náměstí jsme se vydali do blízké loštické synagogy. Po příchodu paní průvodkyně a pana průvodce jsme se rozdělili na třídy a absolvovali jsme dva programy. Jeden byl v knihovně Otty Wolfa o židovských symbolech, druhý v modlitebním sálu synagogy o historii židovského obyvatelstva v Lošticích a okolí. V lavicích jsme objevili věci, které patřily někdejším návštěvníkům místní komunity. Pátrali jsme po osudech některých židovských obyvatel, měli jsme za úkol jejich osudy přiblížit ostatním. Když přišlo na prezentace, někdo své příběhy četl, někdo vytvořil živé obrazy a někdo zahrál divadlo. Po pauze na oběd si průvodci vybrali dva dobrovolníky a společně nám předvedli, jak probíhá židovský svátek šábes v rámci rodiny. Paní průvodkyně nám dokonce upekla tradiční šábesový chléb chalu. Do zdi přiléhající k synagoze jsme mohli zašeptat své přání, nebo jej vložit na malém papírku mezi zdivo. Poslední částí programu byla návštěva místního židovského hřbitova, kde je přes 650 náhrobků a některé jsou přes 200 let staré.  Exkurze byla zajímavá a obohacující.

Klára Petrželková, 3.OB

Dne 14. 5. vyrazily tercie do města jménem Loštice za židovskou kulturou, příběhy a mnohým dalším. Jako první jsme navštívili loštickou synagogu, kde nás průvodci v modlitebním sálu seznámili s její historií, se způsobem života tehdejší židovské komunity. Poté jsme se přesunuli do knihovny synagogy a dozvěděli se další informace o židovských tradicích a kultuře. Také jsme měli možnost odprezentovat příběhy židovských hrdinů a osudů jejich blízkých ve 20. století. Krásným zážitkem byla každotýdenní velká slavnost židovského života-šábes. Po krátké přestávce a přáních předaných „Zdi nářků“ jsme vyrazili na židovský hřbitov, kde jsme zakončili naši exkurzi tím, že jsme věnovali čas a úctu zesnulým. Myslím, že tato exkurze byla jak zábavná, tak i naučná, a že se nám židovský život o dost přiblížil.

Barbora Kratochvilová, 3.OA