Přeskočit na obsah

Rozdělený Berlín – Život za zdí

Berlínská zeď rozdělovala město, Německo i Evropu 28 let. Jaké okolnosti tomu předcházely a jak se nakonec zeď stala jen turistickou atrakcí? Jak ovlivnila život obyčejných lidí?

Na tyto i další otázky si měli odpovědět studenti němčiny druhých ročníků a sext, kteří se na konci ledna zúčastnili projektového dne s názvem „Berlínská zeď – život za zdí“.

Při řazení časové osy se studenti nejdříve měli zorientovat v událostech zásadních pro vývoj poválečné Evropy a Německa: od Jaltské konference v únoru 1945, přes studenou válku, stavbu Berlínské zdi, „Ostpolitik“ až po sjednocení Německa.

V druhé části projektu se pak ve skupinkách zabývali různými osudy lidí, kteří se rozhodli přes všechna rizika Berlínskou zeď překonat. Některým se to zdařilo, jiným bohužel ne. Svá zpracování pak každá skupinka prezentovala ostatním.

Třetí závěrečnou částí dne bylo promítání filmu Der Tunnel, který svou tematikou i obsahem nabité informace propojil, obohatil o napínavé momenty a vhodně uzavřel.  

V závěrečném hodnocení pak vedle slov něco nového, obohacující, zábavné zaznělo i smutné příběhy, hodnota života, žiju v dobré době, vděčnost.

Díky tomuto projektu si teď snad studenti lépe dokážou představit, jak se v rozděleném Berlíně žilo a které hodnoty byly důležité.  

Zuzana Dudová, Zuzana Kohoutová