Přeskočit na obsah

Recitační soutěž

Ve středu 7. února odpoledne přišli odvážní recitátoři do učebny českého jazyka, kde – každý po svém a každý svým osobitým způsobem – přednesli texty různých autorů. Jeden z nich dokonce i texty vlastní, autorské.

Asi nejcennější, co jsme si my přítomní z akce odnesli, je silný dojem, že studenti pronášeným veršům rozumí, že vyslovované věty citově prožívají. A to, jak kladou důraz na určitá místa ve svém projevu. Pokaždé je to překvapivé, vždy je to překvapující! Je úžasné pozorovat, jak mladý člověk přijímá umělecký text a jak do něj vkládá svoji osobnost. Pramálo potom záleží, zda jde o primánka nebo oktavána.

Bylo to vskutku poetické odpoledne!

Porota nakonec ocenila tyto soutěžící:

Kategorie primy a sekundy:
1. Barbora Pánková, 2.OB
2. Alena Štukavcová, 1.OA
3. Michal Beránek, 1.OA a Tereza Sklenářová, 1.OA

Kategorie tercie a kvarty:
1. Anežka Hanáková, 3.OB
2. Anežka Slavíková, 4.OA
3. Jolana Kamrlová, 3.OB

Vyšší gymnázium:
1. Marie Hofmanová, 2.C
2. Amálie Osohová, 1.B
3. Karolína Hanáková, 2.D, Marek Fikes, 1.D, Sabina Petrů, 2.D, Nikol Zezulová, 2.B

Zvláštní ocenění poroty za interpretaci vlastních textů: Šimon Miloš, 8.OB

Děkuji všem, účinkujícím i publiku.

Jaroslav Křápek