Přeskočit na obsah

Projekt „Česká stopa ve Francii“

„Přesto se nabízí otázka, čím nás tato země odjakživa tak silně přitahuje? Svou mnohotvárnou krajinou, bohatou kulturou nebo snad životním stylem? Nebo nás spojuje ještě nějaké pevnější pouto?“ „Budete možná překvapeni, kde všude je možné nacházet stopy významných českých osobností. Jejich rozsáhlý výčet je úměrný rozmanitosti našich bohatých dějin.“ – FUČÍK, I.: Francie s ozvěnou domova: putování po stopách českých osobností. Albatros Media, a.s., Praha, [2010]

23. února 2023 se studenti francouzského jazyka ze tříd 6.OA a 2.B zaobírali českou stopou ve Francii.

Náplň práce představovalo zpracování námi dříve zvolené povětšinou osobnosti (byla ztvárněna i bitva u Slavkova) v malých skupinách, na papír formátu A3. A posléze představení tvorby účastníků.

První dvě vyučovací jednotky byly stráveny prováděním rešerše na počítačích v učebnách VT1 a VT2. V tu dobu také byly vytištěny potřebné obrázky. Následoval přesun a rozptýlení skupin do učebny francouzského jazyka a učebny 1111. Zde jsme nabyté vědomosti přetransformovávali na papír. Na poobědovém setkání byly zhlédnuty části dvou dílů dokumentu ČT Francie s ozvěnou domova, jež se samozřejmě prolínaly s tématem dne. Nakonec následovalo představení výsledků tvorby.

Prezentace prací i práce samotné se všem vydařily, zároveň nás společně s promítaným dokumentem obohatily o spoustu zajímavých poznatků. Také byly vyváženě zvoleny známé i méně známé, samozřejmě o nic méně významné, osobnosti – například Vítězslava Kaprálová, Toyen (Marie Čermínová) či David Bělohrad – rodinný příslušník jedné zúčastněné.

Dík náleží paní profesorce Matuškové, jež na nás po celý projektový den dohlížela, za perfektní organizaci, vstřícnost, pomoc a ochotu.

Výsledky práce budou k vidění ve vestibulu školy během Dne frankofonie 24. března 2023.

Kateřina Odložilíková, 6.OA