Přeskočit na obsah

Projekt Buňka v 1.C

Projektová výuka na téma „Vnitřní stavba buňky“ je inovativním způsobem, jak studenty zapojit do hlubšího porozumění biologickým procesům. Studenti mají za úkol vytvořit detailní 3D model buňky, zahrnující organely, membrány a další klíčové struktury, což podporuje jejich vizuální učení. Součástí projektové výuky je i tvorba vzdělávacího videa, ve kterém studenti vysvětlují jednotlivé části buňky a jejich funkce. Tímto způsobem se studenti nejen učí sami, ale také sdílejí své znalosti s ostatními prostřednictvím multimediálních prezentací. Odborný výklad je integrován do projektu, poskytujíc studentům hlubší pohled na vědecké principy spojené s vnitřní stavbou buňky. Tato forma výuky podporuje kreativitu a zapojuje studenty do procesu učení, což zvyšuje jejich motivaci a zájem o dané téma. Rozvíjí také schopnosti spolupráce a týmové práce. Celkově má tato metoda za cíl poskytnout studentům hlubší a praktičtější porozumění biologickým procesům prostřednictvím kombinace vizuálního zpracování, vlastní tvorby a odborného výkladu.

Gabriela Kůdelová

export_1704747871237 1.MOV