Přeskočit na obsah

Příroda kolem nás

I letos se naše škola účastní výtvarné soutěže Příroda kolem nás vyhlášené Národním parkem Podyjí. Studenti 1.OB, 2.OA, 2.OB, 3.OA a 3.OB se pokusili suchým pastelem, olejovým pastelem, temperovou malbou nebo akvarelem zachytit chráněná zvířata, na která byste mohli při troše štěstí v Podyjí narazit. Držíme palce, aby jejich dudek, liška, plšík, linduška, ledňáček, kudlanka a další zástupci chráněné fauny zaujaly porotu v početné konkurenci.

Lukáš Psík a Veronika Sedláčková