Přeskočit na obsah

Prima Den Země 

Každoročně v dubnu slaví lidé po celém světě největší svátek naší planety. Nejinak tomu je i na našem gymnáziu. Již tradičně osiřela budova nižšího gymnázia, neboť její „stálí obyvatelé“ vyrazili na celý den do přírody. Den Země není pro studenty rozhodně žádným dnem volna navíc, jen „škola“ probíhá v netradičním prostředí a netradiční formou. Projektový den prolíná napříč všemi předměty a významně naplňuje obsah průřezového tématu Environmentální výchova, zpracovaného v našem školním vzdělávacím programu. 

Den Země v primách tematicky navazuje na učivo ekologického přírodopisu, v němž se celý rok probírají lesní, vodní a luční ekosystémy. Proto primáni strávili den v Kunovickém lese, kde ve skupinách procházeli stejnojmennou naučnou stezkou, seznamující s přírodou v těsném zázemí Uherského Hradiště. S pomocí pracovních listů plnili na jednotlivých stanovištích předem zadané úkoly, týkající se jednotlivých ekosystémů příměstského lesa. V průběhu trasy měli dále možnost prostřednictvím ekoher a dalších aktivit prozkoumat les netradičními způsoby a vyzkoušet si tak dovednosti, které v klasické třídě použít nemohou. A jak se Den Země primánům vydařil? Na to se podívejte do fotogalerie… 

Jan Dušek