Přeskočit na obsah

Poslední vernisáž výtvarných prací ve školním roce 2020–2021

Dne 25. 6. 2021 proběhla ve žlutém patře hlavní budovy vernisáž výtvarných prací, kterou otevřela svým sólovým zpěvem paní profesorka Sylva Masaříková za houslového doprovodu pana profesora Drahomíra Hlaváče. I když nebylo dlouho jasné, kdy se do školy z distanční výuky vrátíme, nakonec vše dopadlo skvěle. Výtvarné práce, na kterých studenti poctivě pracovali v distanční výuce, jsme po jejich příchodu do školy stihli vytisknout a nainstalovat. A jsem tomu velmi rád. Krásné obrázky visí po celé škole a jsou důkazem, že se výtvarná výchova distančně učit dá. Jen to chtělo změnit zažitý styl výuky.

Naši primáni se v rámci dějin umění seznámili s jeskynními malbami a snažili se ve svých domovech namalovat pravěké zvíře kombinovanou technikou. V rámci výtvarných soutěží vyhlášených Ministerstvem školství jsme se přihlásili do výtvarné soutěže BOJ S PANDEMIÍ a snažili jsme se toto aktuální téma co nejlépe uchopit. Do soutěže se zapojili nejenom primáni, ale také terciáni a já jsem velmi rád, že i v tak nabité konkurenci tři naše studentky, Kateřina Sobolová 1.OB, Zuzana Königová 3.OA a Tereza Česalová 3.OA, postupují do dalšího kola této soutěže.

Naši terciáni si vyzkoušeli kresbu v oblíbeném stylu Op Art. Snažili se lidské oko ošálit nejen šachovnicovým vzorem, ale také 3D efekty, které vytvořili pomocí stínování. Také se úspěšně zapojili do výtvarné soutěže BOJ S PANDEMIÍ.

S prváky, kvintou A a sextou B jsme se pustili do nelehké grafické techniky – suché jehly. Vytvořili jsme si návrhy, které jsme překreslili do techniky perokresby. Pak za pomoci rycí jehly studenti vyryli do plechu různé vzory a po příchodu do školy se nám je podařilo úspěšně vytisknout. A že je opravdu na co se dívat, dokazují přiložené obrázky ve fotogalerii.

Žáci semináře výtvarné výchovy dokončili malbu krajin technikou akvarelu a pustili se také do techniky suché jehly. Proč zrovna suchá jehla? Je to technika, ke které nám stačí rycí jehla a kus plechu. Vše bylo možné zajistit a vzít si domů a v rámci distanční výuky a online konzultací námět vyrýt. Pak už bylo nutné jehlu ve škole vytisknout. A to jsem opravdu rád, že se epidemiologická situace uklidnila a žáci byli puštěni do prezenční výuky.

Tento školní rok byl velmi specifický a náročný, nicméně jsem potěšen, že s nucenou změnou výuky výtvarné výchovy naši žáci podali tak skvělé výkony a mohou být právem hrdí na své výtvory.

Lukáš Psík