Přeskočit na obsah

Poplach

Ve středu 22. 6. proběhl na naší škole cvičný požární poplach. Budovu nižšího gymnázia, na které byl poplach vyhlášen, opustili všichni žáci, učitelé i nepedagogičtí pracovníci v novém rekordu tři minuty dvacet čtyři sekund, je to první měřený čas na této budově. Požární preventivní hlídka provedla následně dohledání osob v budově, přičemž nikoho nenašla. Můžeme tak konstatovat, že akce splnila svůj účel a všichni studenti, pedagogové i nepedagogičtí pracovníci zaslouží pochvalu za vzornou evakuaci.
Děkuji

Viktor Johaník
foto: Lukáš Psík