Přeskočit na obsah

Pokyn k výuce a provozu školy na GUH ve dnech 11.–22. 1. 2021

Na základě rozhodnutí MŠMT stanovuji pro výuku a provoz  GUH ve dnech 11.–22. 1. 2021 následující:

  • Ve dnech 11.–22. 1. 2021 probíhá ve všech třídách GUH distanční výuka dle předchozích pokynů. Výuka důsledně dodržuje platný rozvrh, každá hodina musí být uvedena vyučujícím příp. musí být předem zadány pokyny k činnosti studentů. Takto realizovaná hodina je následně zapsána do třídní knihy.
  • Do 22. 1. 2021 včetně bude do Bakalářů ve všech předmětech zapsána pololetní klasifikace. Neklasifikované žáky sdělí každý vyučující spolu s krátkým komentářem třídnímu učiteli, výslednou zprávu za třídu odevzdá třídní učitel dr. Vl. Zubrové do 25. 1. 2021. Pololetní pedagogická porada proběhne za účasti ředitele školy a zástupců ve středu 27. 1. 2021. Ve čtvrtek 28. 1. 2021 budou připraveny výpisy z pololetních vysvědčení. Všechny tyto informace sdělí třídní učitelé svým žákům.
  • V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny, neprobíhá ani distanční výuka.
  • Ve dnech 11.–22. 1. 2021 bude v provozu pro zaměstnance školy i studenty v distančním způsobu výuky školní jídelna.
  • Průběžně připravujeme Den otevřených dveří, Přípravné kurzy pro uchazeče o studium a podmínky přijímacích zkoušek. O přípravách budete průběžně informováni.

Provoz školy bude denně v čase 6.00–16.00 hod.

Přeji všem příjemné lednové dny,  Zdeněk Botek