Přeskočit na obsah

Pokyn k realizaci výuky na GUH ve dnech 7.–11. 12. 2020

Vzhledem k tomu, že MŠMT ČR již stanovilo pravidla výuky na následující týdny, můžeme také upřesnit realizaci výuky na naší škole. Pro další průběh výuky Vám sděluji:

  1. Dne 30. 11. 2020 proběhla na úrovni vedení školy čtvrtletní pedagogická porada. Konstatovali jsme, že se z pohledu třídních učitelů ani z pohledu vedení školy nevyskytují studenti, kteří by se nezúčastnili distančního vzdělávání, příp. kteří by vykazovali nedostatečné výsledky. Ukládám třídním učitelům i nadále pozorně sledovat průběh vzdělávání ve svých třídách a okamžitě řešit vzniklé problémy. Čtvrtletní hodnocení nám dalo reálný obraz stavu výuky, není proto nutné začít prezenční výuku hromadným nástupem opakovacích písemek.  
  • Časový plán výuky:
    • Maturanti – od 7. 12. probíhá prezenční výuka v plném rozsahu dle platného rozvrhu
    • NG – v týdnu 7.–11. 12. 2020 bude prezenční výuka sekund a kvart, naopak primy a tercie budou mít distanční výuku. Následující týden od 14. 12. do 18. 12. bude opět prezenční výuka dvou tříd prim a dvou tříd tercií, třídy sekund a kvart budou mít distanční výuku.
    • Ostatní třídy GUH budou mít od 7. 12. 2020 rotační výuku, polovina tříd bude ve škole pod prezenční výukou, polovina tříd bude absolvovat distanční výuku.

V týdnu 7.–11. 12. budou ve škole všechny třídy 1.ročníku, kvinty a třídy 2.A, 2.B a 2.C.

V týdnu 14.–18. 12. budou ve škole všechny třídy 3.ročníku, septimy a třídy 2.D, 6OA a 6OB.

  • V některých směnách při vydávání jídel může nastat složitá situace. Prosím proto všechny stanovené dozory o důsledné dodržování proti epidemiologických nařízení a dalších pokynů vedení školy.

Přeji všem příjemný následující týden, Zdeněk Botek