Přeskočit na obsah

Pokyn k realizaci výuky na GUH ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2020

Vzhledem k tomu, že MŠMT ČR nevydalo zatím žádný upřesňující pokyn k organizaci další výuky, platí pro příští týden následující program:

  • Maturitní třídy budou navazovat na rozvrh z tohoto týdne, tj. v pondělí bude kombinovaná výuka dle rozvrhu dnes zveřejněného, v úterý distanční výuka pro všechny třídy. Bude-li i nadále pokračovat pro maturanty současný systém, nastane od středy do pátku rozvrh již tento týden realizovaný, tj. středa a pátek kombinovaná výuka a ve čtvrtek pouze distanční výuka.
  • Rozpis výuky maturitních ročníků: 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 8. OA a 8. OB.
  • Celý týden 30. 11. – 4. 12. 2020 bude dle platného rozvrhu prezenční výuka dvou tříd prim a dvou tříd tercií, třídy sekund a kvart budou mít distanční výuku. Předpokládáme, že v týdnu 7.–11. 12. 2020 bude prezenční výuka sekund a kvart, naopak primy a tercie budou mít distanční výuku.
  • Rozpis výuky prim a tercií: 1. OA, 1. OB, 3. OA a 3. OB.
  • Pro třídy 1.-3. ročníku, kvint až septim platí v následujícím týdnu distanční výuka.

V případě změny pravidel stanovených MŠMT bude vedení školy operativně reagovat.

doc. Dr. Zdeněk Botek, CSc., ředitel školy