Přeskočit na obsah

Pokyn k realizaci výuky maturantů na GUH ve dnech 25.–27. 11. 2020

Rozhodnutí MŠMT o prezenční výuce posledních ročníků středních škol od 25. 11. 2020 má jednu důležitou podmínku – musí být zachována homogenita tříd a výukových skupin, není možné výuku organizovat pro žáky více tříd společně. Při výuce maturantů, v níž je téměř polovina organizována v nehomogenních skupinách, je organizace prezenční výuky téměř nemožná. Problém jsme konzultovali s řediteli Zlínských gymnázií, noviny Deník jako závěr této situace konstatuje, že ředitelé neakceptují možnost prezenční výuky a dále budou pokračovat pouze v distanční výuce.

My jsme preferovali potřebu setkávání se žáků ve škole a s maximální snahou o prezenční výuku jsme rozhodli takto:

  • Ve středu 25. 11. 2020 proběhnou první čtyři vyučovací hodiny prezenčním způsobem dle aktuálního rozvrhu.

Vyučovací hodina 6. a 7. proběhnou distančním způsobem v čase 13.00–14.30.

  • Ve čtvrtek 26. 11. 2020 bude probíhat řádná výuka distančním způsobem.
  • pátek 27. 11. 2020 bude výuka kombinovaná. Bližší informace o rozvrzích budou zveřejněny během úterý na stránkách školy.

Studenti se mohou v tyto dny zúčastnit stravování (sami si oběd objednají), nástup do jídelny bude při prezenční výuce po třídách.

Záměr následující výuky na nižším gymnáziu

Vzhledem k rozhodnutí MŠMT o směnování tříd nižšího gymnázia plánujeme prezenční výuku v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 pro primy a tercie, v týdnu od 7. do 11. 12. 2020 pro sekundy a kvarty.

V Uh. Hradišti 24. 11. 2020

doc. Dr. Zdeněk Botek, CSc.

ředitel školy