Přeskočit na obsah

Pilotní zkoušky DSD II

Jak to dopadne? Zvládneme? Odpovědi na podobné otázky teď často hledají studenti semináře DSD 4. ročníků, protože termín zkoušek Deutsches Sprachdiplom (Německý jazykový diplom) se rychle blíží. Jejich obavy včera alespoň částečně rozptýlili Markéta Masaříková a Michal Konečný, kteří svým o rok starším spolužákům předvedli, jak má ústní zkouška DSD vypadat. Miriam Kristina Schadwill, předsedkyně zkušební komise, hodnotila obě zkoušky velmi dobře. Vyzvedla aktuální zaměření obou témat (Öko-Mode, Tempolimit  auf den deutschen Autobahnen), v podrobném hodnocení upozornila i na úskalí, která by při skutečné ústní zkoušce 10. 1. 2022 mohla nastat, a popřála studentům hodně sil při závěrečné přípravě. Pevné nervy a hodně štěstí budou naši studenti potřebovat už při písemné části zkoušky DSD – 24. 11. 2021.

Jitka Polišenská