Přeskočit na obsah

Osmičky galaxie za účasti autora a septimy A

Osmičky galaxie je název sbírky, kterou napsal k 100. výročí vzniku Československa vysokoškolský profesor, autor literatury faktu a básník Jozef Leikert z Bratislavy. Kniha básní byla posléze přeložena do češtiny a prezentována v roce 2018 v Praze prostřednictvím dvou vynikajících recitátorů, Josefa Somra a Jozefa Šimonoviče. Ve spolupráci Pedagogického kabinetu jazyka českého a Základní umělecké školy Uherské Hradiště byla sbírka prostřednictvím režie pan Stanislava Nemravy upravena pro přednes v Uherském Hradišti. A tak kromě návštěvníků Reduty dne 6. 10. měli možnost shlédnout představení mimo jiné i studenti naší septimy v doprovodu prof. Polákové. Hlavními protagonisty představení, které proběhlo ve velmi komorní atmosféře 7. října na půdě auly ZUŠ, byli za účasti samotného autora Jozefa Leikerta Jozef Šimonovič, Vladimír Doskočil, Olga Strašáková, Barbora Dojčár Majíčková, hudební komorní sdružení učitelů ZUŠ a hostů a také tanečnice pod vedením choreografky Jarmily Krystoňové.

Myšlenkově náročné představení zcela potvrdilo slova Jozefa Somra, který o verších napsal: „Leikertovy básně nejsou na jedno přečtení či na jeden poslech. Dobré je se k nim vracet a pomalu vnímat a procítit verš za veršem, jen tak je možno pochopit jejich podstatu. Jsou skromné, tiché, ale o to výřečnější, nutí k zamyšlení nad sebou samým, nad okolním světem. Nad dobrem i zlem, v nás i vůkol nás…“ Studenti našeho gymnázia dali těmto slovům zapravdu.

Zapsala prof. Miroslava Poláková