Přeskočit na obsah

Ohlédnutí se za výměnou s USA

Naše škola nabízí studentům mnoho kvalitních a již tradičních výměnných programů, jeden je ale, myslím si, exkluzivní, a to mnohaletá spolupráce s Poquoson High School v USA. Tentokrát studenti ze sext, septim a příslušných ročníků čtyřletého gymnázia, kteří již dříve v rámci výměny navštívili Ameriku, měli možnost na týden ubytovat Američana. Po vstoupení na evropský kontinent si Američané prohlédli nejprve Vídeň a poté zamířili na Moravu. Týdenní „asimilace“ započala na Velký pátek, 30. března, kdy si gymnazisté převzali jejich protějšky na vlakovém nádraží ve Starém Městě.

V průběhu následujícího víkendu a Velikonočního pondělí připravili Hradišťští pro své hosty ve vzájemné koordinaci zajímavý program. Hned v sobotu měli Američané možnost poznat tradiční velikonoční jarmark na Masarykově náměstí, na němž zakoupili pro své rodiny barevné kraslice a jiné tradiční slovácké originální výrobky. Následně byli políbeni místní kulturní scénou, když byli provedeni po prostorách Slováckého divadla. V neděli poznali pravý středověký hrad Buchlov. Pondělí se neslo v duchu místních tradic a člověk mohl sledovat střet odlišných kulturních světů – slovácké velikonoční živelnosti a americké puritánské výchovy.

Zbytek týdne byl program pod taktovkou gymnázia a Američané poznali místní reálie jako například skanzen na Modré nebo Velehradskou basiliku. Navštívili také větší města Zlín a Brno, kde si čeští studenti připravili krátké povídání o jednotlivých pamětihodnostech. Zúčastnili se též hodin angličtiny na gymnáziu, kde odprezentovali vlastní školu a zodpověděli zvídavé dotazy.

Loučení nebylo pro nikoho ze zúčastněných jednoduché, ale české studenty a učitele mohla těšit spokojenost návštěvníků, kteří by si zde život klidně dokázali představit. Nezbývalo než popřát šťastnou cestu za oceán a příjemnou prohlídku Prahy, kterou měli Američané před odletem v plánu.

fotogalerie

Jakub Zemek, 7.OA, Jakub Tomala