Přeskočit na obsah

Německý jazykový diplom – Deutsches Sprachdiplom (DSD)

Německá centrála v Kolíně nad Rýnem sdělila  celkové výsledky zkoušek DSD, které proběhly v letošním školním roce. Byly posouzeny písemné části, tedy poslechový text s porozuměním, text ke čtení s porozuměním a písemná práce úvahového typu s podrobným rozborem grafu, analýzou kladů a záporů zadaného tématu a vyjádřením vlastního názoru  na danou problematiku. K bodovému hodnocení písemné části byly přidány výsledky ústní části, která zahrnovala souvislý projev na neznámé téma a vysvětlení seminární práce z  různých vědních oborů na základě prezentace. Výsledky obou částí jsou vyjádřeny v Německém jazykovém diplomu v jazykových úrovních C1/B2. 16 studentů naší školy, kteří se od 1. ročníku/kvinty k této náročné zkoušce připravovali,  diplom získalo. 11 studentů obhájilo úroveň nejvyšší C1 a 5 studentů úroveň B2. Diplomy jim budou předány s maturitním vysvědčením. Všem šestnácti studentům patří srdečné blahopřání, věříme, že diplom uplatní v dalším studiu nebo  profesní kariéře.

Jitka Polišenská