Přeskočit na obsah

Návrat do pravěku

Celý první ročník měl tu příležitost zúčastnit se exkurze do Sloupsko-šošůvských jeskyní ležících v severní části Moravského krasu severně od města Brno a výstavy z pravěkých dob v muzeu Anthropos v Brně, která se koná každý rok. Tentokrát akce proběhla ve středu 11. 10. 2017.

Měli jsme možnost nahlédnout nejen do dob pravěkých, ale projít si i jeskyně úzkými či prostornými chodbami, prohlédnou si kosterní pozůstatky medvěda zde žijícího před několika tisíci lety a nahlédnout do propastí jeskyní. I když nám byla trošku zima, zahřáli jsme se sborovým zpěvem s úžasnou akustikou, kterou jeskyně vytvářela.

V muzeu Anthropos v Brně jsme měli možnost vidět pravěké zbraně, oděvy a nádoby nebo podobiznu pravěkého člověka Homo habilis. Největší pozornost ale získal model mamuta životní velikosti. Na shledanou za rok!