Přeskočit na obsah

Multimediální den na téma „Jak se dělá prezident“

V pátek 24. listopadu 2023 se vybraní studenti třetích ročníků společenskovědních seminářů vydali do Brna, aby navštívili Multimediální den pořádaný Katedrou mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, tentokrát na téma Jak se dělá prezident.

V programu nechyběla diskuze s novináři a novinářkami, workshopy, mediální jarmark, fotografická výstava, vyhlášení soutěže o školní časopis roku a nejlepší žurnalistickou bakalářskou práci.

Studenti si aktivity vybírali podle vlastního zájmu, zúčastnili se Mediální olympiády. Nejvíce ocenili interaktivnost některých workshopů a možnost osobně diskutovat s osobnostmi, které znají jako redaktory zpravodajských platforem a podcastů. 

Pavlína Mikulcová a Božena Genrtová