Přeskočit na obsah

Migrace a její mediální obraz v České republice

Jaký je mediální obraz světové migrace v českých médiích? Jakým způsobem se tento obraz vytváří? Co ovlivňuje samotné novináře při tvorbě zpráv a reportáží? Nejen na tyto otázky se snažila najít odpověď zajímavá beseda, která se v pátek 9. listopadu uskutečnila na našem gymnáziu. Hlavním hostem besedy, pořádané ve spolupráci s Online encyklopedií migrace, byl RNDr. Mgr. Pavel Doboš, Ph.D., kulturní geograf Masarykovy univerzity, jenž se tématem migrační krize, její komunikací a vizualizací v mediálním prostoru dlouhodobě zabývá.

Besedě předcházel workshop, jehož hlavním středobodem byla taktéž migrace. Studenti 3.D, kteří se workshopu aktivně účastnili, měli možnost prostřednictvím pracovních listů a využití interaktivní Encyklopedie migrace získat relevantní informace o dané problematice. Na řadě konkrétních příkladů mohli studenti poznat, že migrace je běžným jevem a přirozenou reakcí na životní podmínky v průběhu celé lidské existence. Hlavní část workshopu se týkala regionů, odkud nejčastěji přicházejí migranti do Evropy v současné době. Modelovou zemí, s jejíž aktuální situací se studenti podrobněji seznámili a s jejímiž informacemi a daty v průběhu podrobněji pracovali, byla Sýrie.

Obě akce splnily svůj účel, neboť získávání přesných a pravdivých informací na téma migrace stejně jako dat z ověřených zdrojů není nikdy dost.

Jan Dušek
foto: Jaroslav Březina, Jakub Múčka