Přeskočit na obsah

Meziškolní konference Rada mladších

21. listopadu 2023 proběhla ve Zlíně meziškolní středoškolská konference Rada mladších. Jedná se o 10. ročník se zapojením 8 krajů České republiky. Kraji Zlínskému opravdu pohodlné zázemí poskytla Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati.

Náplň konference představovalo odprezentování žákem, nebo až pěti žáky, dříve zpracované prezentace na jedno z témat zaměřené na duševní zdraví (jinakost, menšinový stres, stigmatizace LGBT+; nebezpečí kyberprostoru, poplašné zprávy a dezinformace; umělá inteligence, jak nám může pomoci a jaká jsou její rizika; moje vlastní zkušenost s duševním onemocněním nebo zkušenost z mého okolí) a následná panelová diskuze, do níž měli možnost zapojení i neprezentující účastníci složení z žáků, odborníků na jednotlivá témata a učitelů.

Přínosem pro mě byla především zkušenost prezentovat před zhruba 100 neznámými osobami s vědomím, že se konference živě přenáší a bude kdykoliv k přehrání. Odnáším si ale i užitečné znalosti zejména v mně méně blízkých oblastech.

Z každé tematické kategorie bude vybrána nejzajímavější prezentace, reprezentující Zlínský kraj v celostátním finále.

Kateřina Odložilíková, 7.OA