Přeskočit na obsah

Mezinárodní konference ke 100. výročí vzniku ČSR

Dne 22.10.20018 se uskutečnila na Gymnáziu v Uherském Hradišti  Mezinárodní konferenci k 100. výročí společného státu Čechů a Slováků za účasti českých a slovenských spisovatelů zejména literatury faktu. Byla určena  pro učitele češtiny a dějepisu středních škol Zlínského kraje. Proběhla pod záštitou Ministerstva kultury ČR, poslance parlamentu ČR, radního Zlínského kraje pro školství Mgr. Petra Gazdíka a poslance parlamentu ČR a starosty města Uherského Hradiště Ing. Stanislava Blahy.

Pozvání na konferenci přijali čeští a slovenští spisovatelé, konkrétně PhDr. Jana Vrzalová, předsedkyně českého Klubu autorů literatury faktu, MgA. Alena Kožíková, divadelní dramaturgyně, dcera spisovatele Františka Kožík, Ing. Antonín Bajaja, spisovatel, vysokoškolský pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci, PhDr. Miloslav Martínek, CSc., vysokoškolský pedagog, spisovatel, Mgr. Libor Pařízek, středoškolský pedagog, badatel, spisovatel literatury faktu, prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., předseda Klubu autorů literatury faktu na Slovensku, vysokoškolský pedagog na Univerzitě Komenského v Bratislavě, básník, spisovatel, doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc., někdejší místopředseda vlády ČSFR, poslanec SNR, matematik, diplomat a spisovatel, Ing. Anton Hykisch, spisovatel, někdejší poslanec SNR a velvyslanec v Kanadě a PhDr. Ivan Szabó, publicista, autor literatury faktu.

Konference, kterou moderovala dr. Miroslava Poláková, byla rozdělena do čtyř základních bloků vymezených osmičkovými předěly. Tedy období 1918 až 1938, 1938 až 1948, 1948 až 1968 a poslední blok od roku 1968 až do rozdělení státu s přesahem do současnosti. Pozvaní hosté se zamysleli nad mezníky dějinných událostí, ke kterým mají své osobní vazby, vyznali se ze svého vztahu k české či naopak slovenské literatuře a historii a také k lidem na opačné straně dnešní hranice, se kterými měli tu čest se v životě setkat. Současně dostali prostor k dotazům a navzájem se doplňovali. Celá konference se tak stala velkým dialogem lidí, kteří se ve svém profesním životě zabývají dějinami, českou a slovenskou literaturou a kterým stále mají co říci česko-slovenské vztahy. Na konferenci, kterou navštívilo kolem padesáti středoškolských učitelů, se v průběhu jejího trvání v rozmezí od 9.00 hodin do 15.00 vystřídali i studenti gymnázia se svými pedagogy.

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D.
foto: Lukáš Psík