Přeskočit na obsah

MEET-THE-EU

V pondělí 19.11. jsme se já a Adéla Bartošová z 2.A vydaly na cestu do Olomouce za účelem získat nové vědomosti o EU, dovednost vyjednávat a zúčastnit se simulovaného zasedání rady EU. To jsme ale ještě netušily kolik zážitků a vzpomínek si z třídenního programu MEET-THE-EU odneseme. Na ubytování jsme dorazily jako první, a proto jsme měly možnost vidět přicházet každého z účastníků. Pohled na dalších 17 studentů, především z vysokých škol, nám moc odvahy nedodal, ale snažily jsme se zůstat klidné a nepropadat panice. Tentýž večer jsme se seznámily s vedoucími programu, ale i se skupinou účastníků, kterou z větší části tvořili Slováci. Během pár hodin jsme se všichni spřátelili, což byl základ pro příjemnou pracovní atmosféru, která nás provázela celým programem. Posledním bodem večera prvního dne byl zábavný, ale vyčerpávající larp (Life Action Role Play), který simuloval poválečný stav států. V úterý probíhala diskusní aktivita o výhodách a nevýhodách Evropské unie a odpoledne následovala netradiční prohlídka zasněžené Olomouce. Večer jsme se usadili do krásné kavárny ve středu Olomouce, kde proběhla diskuze s Radimem Sršněm, českým zástupcem ve Výboru regionů. Po návratu na ubytování následoval československý večer, který byl plně v naší režii. Celý program jsme zakončili zasedáním Rady EU, která se zabývala reformou autorských práv. Poté jsme se naobědvali a se smutkem v očích se rozloučili. Během pouhých tří dnů jsme se naučily vnímat politické dění kolem nás a následně o něm i diskutovat, ale především jsme si odnesly spoustu zážitků a zkušeností.

Karolína Janíková