Přeskočit na obsah

MATEMATICKÉ SOUTĚŽE 2018–2019

INTERNETOVÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V letošním školním roce se naši studenti opět zapojili do Internetové matematické olympiády. Jde o soutěž sedmičlenných týmů střední školy, které řeší 10 úloh v časovém limitu 120 minut na půdě školy. Komunikace s organizátory probíhá prostřednictvím webových stránek pořadatele, kterým je Ústav matematiky FSI VUT v Brně.

Soutěž proběhla 27. listopadu 2018 a družstvo naší školy Jiří Blaha, Jan Šabata, Jakub Zemek, Amálie Švehlová, Albert Zejda, Jan Nekarda a Diana Varšíková obsadilo mezi 119 družstvy z 65 středních škol z celé ČR a SR vynikající 9. místo.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách a je pořádána Mensou ČR. Do základního kola se musí každý účastník registrovat sám na webových stránkách soutěže. Naši studenti soutěžili v kategorii B (2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií) a v kategorii C (střední školy).

V kategorii B se do soutěže zapojilo celkem 17 156 řešitelů (ve Zlínském kraji 1 127) a mezi 75 % nejlepších se dostalo 17 našich studentů. V kategorii C to bylo 11 734 řešitelů (ve Zlínském kraji 549) a mezi 75 % nejlepších se dostalo 24 našich studentů. Tedy celkem 41 našich studentů.

2. listopadu 2018 proběhlo ve Zlíně krajské kolo, do kterého ze základního kola postoupili v kategorii B4 naši studenti. Dominik Blaha obsadil 1. místo a Marek Bartošík 2. místo. V kategorii C usilovalo o postup do finále 8 našich studentů. Zuzana Otradovcová obsadila 3. místo a Jiří Blaha skončil na 4. místě.

Tři studenti postoupili do finále, které se uskutečnilo 26. listopadu 2018 v Praze v prostorách Pražského hradu. V kategorii B obsadil Dominik Blaha 17. místo a Marek Bartošík 62. místo, v kategorii C Zuzana Otradovcová skončila na 63. místě.

MATEMATICKÝ KLOKAN

Matematický klokan je mezinárodní soutěž korespondenčního charakteru a v letošním školním roce proběhl již jeho 25. ročník. 22. března 2019 se uskutečnilo současně školní, okresní, krajské i republikové kolo a naši studenti soutěžili ve čtyřech věkových kategoriích.

Kategorií Benjamín (prima + sekunda) a Kadet (tercie + kvarta) se zúčastnili všichni studenti nižšího gymnázia, do kategorií Junior (1. a 2. ročník) a Student (3. a 4. ročník) se studenti vyššího gymnázia hlásili.

Kategorie Benjamín
1. Jan Knotek z 2.OB získal 116 bodů
2. David Petrželka z 2.OA získal 114 bodů
3. Stela Němcová z 1.OB získal 104 body

Jan Knotek obsadil v okresním kole 1. místo, David Petrželka 2. místo a Stela Němcová 5. místo.
116 bodů stačilo Janu Knotkovi v krajském kole na 2. místo, David Petrželka byl čtvrtý.

Kategorie Kadet
1. Dominik Blaha z 4.OB získal 120 bodů
2. Lucie Vaculíková z 3.OA získala 103 body
3. Dana Skuciusová z 4.OB získala 97 bodů

Maximální počet 120 bodů zajistil Dominiku Blahovi 1. místo jak v okresním tak i v krajském kole!

Kategorie Junior – zúčastnilo se 44 studentů vyššího gymnázia.
1. Lenka Janíková z 5.OB získala 84 body
2. Daniel Procházka z 1.C získal 82 body
3. Michal Valentík z 2.C získal 79 bodů

Lenka Janíková skončila v okresním kole na 5. místě a Daniel Procházka na 6. místě. Na umístění na předních místech v krajském kole to však nestačilo.

Kategorie Student – zúčastnilo se 35 studentů vyššího gymnázia.
1. Jiří Blaha z 8.OA získal 105 bodů
2. Jan Nekarda z 7.OA získal 77 bodů
3. František Mrkus z 8.OB získal 68 bodů

Jiří Blaha obsadil v okresním kole 1. místo, Jan Nekarda 2. místo a František Mrkus byl čtvrtý. Také v krajském kole Jiří Blaha obsadil 1. místo, Jan Nekarda 4. místo.

PYTHAGORIÁDA

Pythagoriáda je postupová soutěž pro studenty primy, sekundy a tercie. O postup do okresního kola se snažili všichni.
Ve školním kole v kategorii prim získali 15 bodů z 15 možných Jolana Zapletalová a Stela Němcová, 13 bodů Matěj Skula, Dan Otradovec a Alžběta Straková.
V kategorii sekund získala Daniela Černušková plný počet 15 bodů, Barbora Zálešáková 14 bodů, Vlastimil Babula 13 bodů, Kristýna Kozáková a Kateřina Křenková 13 bodů.
Kategorii tercií vyhrála Nella Andrýsková, když získala 15 bodů, Tomáš Chramcov a Jakub Výsmek získali 14 bodů a Jan Ludva a Lukáš Markus 13 bodů.

Výše uvedení studenti se zúčastnili okresního kola, které se uskutečnilo 27. května 2019. V kategorii 6. ročník obsadil Dan Otradovec 4.–5. místo a Alžběta Straková a Jolana Zapletalová obsadily 6.–10. místo. Všichni tři se stali úspěšnými řešiteli okresního stejně jako Stela Němcová a Matěj Skula.
V kategorii 7. ročník Barbora Zálešáková obsadila 1.–3. místo a Vlastimil Babula 6.–8. místo. Oba jsou úspěšnými řešiteli okresního kola.
V kategorii 8. ročník obsadila Nella Andrýsková 2.–5. místo a je také úspěšnou řešitelkou okresního kola, Jakub Výsmek skončil na 6.–12. místě.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Matematická olympiáda je již tradiční matematická soutěž, v letošním školním roce probíhá její 68. ročník.

Kategorie Z6 – do školního kola se zapojilo 15 studentů prim, z toho bylo 13 úspěšných řešitelů. V okresním kole jsme pak měli 6 zástupců: 2.–7. místo obsadili Milan Štukavec a Jolana Zapletalová, 8. místo Dan Otradovec. Všichni byli úspěšnými řešiteli okresního kola.

Kategorie Z7školní kolo řešilo 12 studentů sekund, úspěšných řešitelů bylo 10. Do okresního kola jich postoupilo 8. Simon Šmíd obsadil 1. místo, 2.–5.místo dělila Barbora Zálešáková, 6.–9. místo Tereza Musilová, 10. místo obsadil Vlastimil Babula. Úspěšní řešitelé okresního kola jsou také Josef Válek, David Petrželka, Jan Knotek a Martina Piknerová.

Kategorie Z8školního kola se zúčastnilo 18 studentů tercií, úspěšných řešitelů bylo 15. Do okresního kola postoupili 4 a v něm obsadily Nella Andrýsková a Amálie Vrtalová 4.–5. místo, 6.–9. místo dělil Ondřej Indra a 10–14. místo Anežka Braunerová.

Kategorie Z9 – do školního kola se zapojilo 10 studentů kvart, 8 z nich zvládlo školní kolo úspěšně. V okresním kole obsadil 5.–7. místo Dominik Blaha, Natálie Hlůšková a Patricie Vítková dělily 8.–12. místo. Všichni tři byli úspěšní řešitelé okresního kola a postoupili do krajského kola. V něm obsadil Dominik Blaha 1. místo, Natálie Hlůšková skončila na 10. místě.

Kategorie C – do soutěže se zapojilo 7 studentů, školní kolo absolvovalo 6 studentů. Do krajského kola postoupili 3 a Lenka Janíková v něm obsadila 1. místo.

Kategorie B – z 6 účastníků školního kola postoupilo 5 do krajského kola. Tomáš Blaha obsadil 5. místo a Jakub Kořínek 9. místo.

Kategorie Aškolní kolo řešilo 6 studentů, 4 z nich postoupili do krajského kola. Jiří Blaha obsadil 5. místo a byl úspěšným řešitelem krajského kola. Jan Nekarda skončil na 6. místě.

Kategorie P – studenti nejvyšších ročníků středních škol v ní řeší úlohy z oblasti algoritmizace a programování. Z účastníků Zlínského kraje postoupil z domácího kola do krajského kola jen Jakub Komárek. Jeho výsledek v krajském kole mu zajistil postup do ústředního kola, kde obsadil 21. místo.

MATEMATICKÝ NÁBOJ

Matematický náboj je mezinárodní soutěž, ve které soutěží pětičlenná družstva škol. Na začátku soutěže dostane každé družstvo 6 příkladů. Po správném vyřešení příkladu dostane zadání dalšího příkladu. Cílem je tedy vyřešit co nejvíce příkladů za 120 minut a získat tak co nejvíce bodů.

V kategorii Junioři (studenti 1.a 2.ročníku) naši školu reprezentovali Jan Riedl, Lenka Janíková, Hana Moravčíková, Dalibor Kalina a Sára Hrdinová a obsadili mezi 140 družstvy 30. místo.

V kategorii Senioři (libovolné složení) obsadilo družstvo ve složení Jiří Blaha, Jan Šabata,  Zuzana Otradovcová, Albert Zejda a Jan Nekarda 20. místo ze 140 družstev.

GENIUS LOGICUS

Genius logicus je mezinárodní soutěž, do které se zapojují v současné době studenti osmi zemí. Do soutěže se může zájemce přihlásit prostřednictvím koordinátora školy. Soutěžící řeší úlohy, které procvičují přirozený intelekt a kombinační schopnosti. Hodnocení je provedeno jednak v rámci školy a také v rámci ČR, nejlepší obdrží mj. národní resp. mezinárodní certifikát.

Soutěž se skládá ze 4 soutěží a v každé je 5 věkových kategorií:

Genius logicus A – řešení hlavolamů bez měření času, řeší se 20 úloh na 6 týdnů
Genius logicus B – řešení hlavolamů s měřením času, řeší se 10 úloh na 70 minut
Genius Matematicus – netypické a zábavné úlohy, on-line soutěž
Sudoku – on-line soutěž
Navíc je tu Kombinovaná soutěž o ceny pro ty, kteří řešili aspoň tři výše uvedené soutěže.

Ze studentů naší školy se soutěže zúčastnila jen Lenka Janíková v kategorii 02 (14–15 let) a v soutěži Genius logicus B obsadila 5. místo v ČR a 66. místo v mezinárodní soutěži, v soutěžích Genius logicus A a Master of sudoku získala titul „vynikající mezinárodní řešitel“.

RNDr. Jiří Ondra