Přeskočit na obsah

MATEMATICKÉ SOUTĚŽE 2017–2018

INTERNETOVÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V letošním školním roce se naši studenti poprvé zapojili do Internetové matematické olympiády. Jde o soutěž sedmičlenných týmů střední školy, které řeší 10 úloh v časovém limitu 120 minut na půdě školy. Komunikace s organizátory probíhá prostřednictvím webových stránek pořadatele, kterým je Ústav matematiky FSI VUT v Brně.

Soutěž proběhla 28. listopadu 2017 a družstvo naší školy Jiří Blaha, Jan Šabata, Jakub Zemek, Amálie Švehlová, Antonín Krmíček, Roman Tabarka a Vojtěch Lenhart obsadilo mezi 215 družstvy středních škol z celé ČR 49. místo.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách a je pořádána Mensou ČR. Do základního kola se musí každý účastník registrovat sám na webových stránkách soutěže. Naši studenti soutěžili v kategorii B (2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií) a v kategorii C (střední školy).

V kategorii B se do soutěže zapojilo celkem 20722 řešitelů (ve Zlínském kraji 1529) a mezi 75 % nejlepších se dostalo 14 našich studentů. V kategorii C to bylo 10825 řešitelů (ve Zlínském kraji 612) a mezi 75 % nejlepších se dostalo 19 našich studentů.

3. listopadu 2017 proběhlo ve Zlíně krajské kolo, do kterého ze základního kola postoupili v kategorii B tři naši studenti. Dominik Blaha obsadil vynikající 2. místo, Lenka Janíková 11. místo. V kategorii C usilovalo o postup do finále sedm našich studentů. Amálie Švehlová obsadila 2. místo a Jiří Blaha skončil na 4. místě.

Všichni tito tři studenti postoupili do finále, které se uskutečnilo 27. listopadu 2017 v Praze v prostorách Pražského hradu. V kategorii B obsadil Dominik Blaha 24. místo, v kategorii C Jiří Blaha 11. místo a Amálie Švehlová skončila na 60. místě.

MATEMATICKÝ KLOKAN

Matematický klokan je mezinárodní soutěž korespondenčního charakteru a v letošním školním roce proběhl již jeho 24. ročník. 16. března 2018 proběhlo současně školní, okresní, krajské i republikové kolo a naši studenti soutěžili ve čtyřech věkových kategoriích.
Kategorií Benjamín (prima + sekunda) a Kadet (tercie + kvarta) se zúčastnili všichni studenti nižšího gymnázia, do kategorií Junior (1. a 2. ročník) a Student (3. a 4. ročník) se studenti vyššího gymnázia hlásili.

Kategorie Benjamín – školního kola se zúčastnilo 101 studentů nižšího gymnázia.
1. Jan Knotek, 1.OB získal114 bodů
2. David Petrželka, 1.OA získal 102 body
3. Ondřej Indra, 2.OA získal 98 bodů

Jan Knotek obsadil v okresním kole 1. místo, David Petrželka 2. místo a Ondřej Indra 4. místo. 114 bodů pak stačilo Janu Knotkovi také na 1. místo v krajském kole!

Kategorie Kadet – ve školním kole soutěžilo 103 studentů nižšího gymnázia.
1. Jan Riedl, 4.OA získal 102 body
2. Jan Štefan Hodák, 3.OA získal 87 bodů
3. Dominik Blaha, 3.OB získal 86 bodů

V okresním kole obsadil Jan Riedl 2. místo a v krajském kole 3. místo!

Kategorie Junior – přihlásilo se 46 studentů vyššího gymnázia.
1. Jan Nekarda, 6.OA získal 75 bodů
2. Albert Zejda, 6.OA získal 72 body
3. Adam Procházka, 6.OB získal 63 body

Jan Nekarda skončil v okresním kole na 3. místě a Albert Zejda na 4. místě. Na umístění na předních místech v krajském kole to však nestačilo.

Kategorie Student – studenty vyššího gymnázia tato soutěž moc neláká – 23 soutěžících.

1. Jiří Blaha, 7.OA získal 94 body
2. Pavel Stojaspal, 4.B získal 93 body
3. Marek Silný, 7.OA získal 77 bodů

Také v této kategorii jsme v okresním kole uspěli – Jiří Blaha skončil na 2. místě, Pavel Stojaspal na 3. místě a Marek Silný byl čtvrtý. V krajském kole patří Jiřímu Blahovi 3. místo!

PYTHAGORIÁDA

Pythagoriáda je postupová soutěž pro studenty primy, sekundy a tercie. O postup do okresního kola se snažili všichni.
V kategorii prim získali 12 bodů z 15 možných Boris Grigorov, Jan Knotek, Štěpán Michalcio, Tereza Musilová, Remi Vandame a Rozálie Zemánková.
V kategorii sekund získal Jakub Výsmek plný počet 15 bodů, Nella Andrýsková získala 14 bodů a Tomáš Chramcov, Radka Šálková a Eliška Vránová získali 13 bodů.
Kategorii tercií vyhrál Dominik Blaha, když získal 12 bodů, Jan Štefan Hodák byl druhý se ziskem 11 bodů a třetí Martin Koch získal 9 bodů.

Výše uvedení studenti se zúčastnili okresního kola, které se uskutečnilo 29. května 2018. V kategorii 6. ročník obsadil Jan Knotek 4. místo a stal se také úspěšným řešitelem, což o jeden bod uniklo Vlastimilu Babulovi, který skončil na 5.–7. místě.
V kategorii 7. ročník Nella Andrýsková obsadila 2.–4. místo, Jakub Výsmek skončil na 11. místě a Eliška Vránová na 12.–15. místě. Všichni tři byli úspěšnými řešiteli okresního kola.
Nejlepšího výsledku jsme dosáhli v kategorii 8. ročník, ve které obsadil 1. místo Dominik Blaha a Jan Štefan Hodák skončill na 2.–6. místě.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Matematická olympiáda je již tradiční matematická soutěž, v letošním školním roce probíhá její 67. ročník.

Kategorie Z6 – do školního kola se zapojilo 18 studentů prim, z toho bylo 17 úspěšných řešitelů. V okresním kole jsme pak měli 6 zástupců: 1. místo obsadila Tereza Musilová, 3.–7. byl Jan Knotek a 8.–11. Vlastimil Babula. Mezi úspěšnými řešiteli okresního kola byli také Rozálie Zemánková a David Petrželka.

Kategorie Z7školní kolo řešilo deset studentů 2.OA, úspěšných řešitelů bylo sedm. V okresním kole dělila Nella Andrýsková 1.–2. místo, 3. místo obsadil Ondřej Indra a na 4.–5. místě skončila Anežka Braunerová. Úspěšní řešitelé okresního kola jsou také Amálie Vrtalová a Amálie Cibulková.

Kategorie Z8školního kola se zúčastnilo sedm studentů tercií, úspěšní řešitelé byli jen tři. V okresním kole obsadil Dominik Blaha 4. místo.

Kategorie Z9 – do školního kola se zapojilo deset studentů kvart, tři z nich zvládli školní kolo úspěšně. V okresním kole obsadila 1.–2. místo Lenka Janíková a postoupila do krajského kola, Oto Ulrich obsadil 6.–7.místo. Lenka Janíková se stala úspěšnou řešitelkou krajského kola, když obsadila 6. místo!

Kategorie C – do soutěže se zapojili dva studenti. Dalibor Kalina postoupil do krajského kola, ve kterém obsadil 13. místo.

Kategorie B – z pěti účastníků školního kola postoupili tři do krajského kola. Tereza Ondrová obsadila 7. místo, Kateřina Gajdůšková 9. místo a Jan Nekarda 11. místo.

Kategorie Aškolní kolo řešilo osm studentů, sedm z nich postoupilo do krajského kola. Jiří Blaha v něm obsadil 3. místo a byl úspěšným řešitelem krajského kola stejně jako Antonín Krmíček, který skončil na 6. místě.

MATEMATICKÝ NÁBOJ

Matematický náboj je mezinárodní soutěž, ve které soutěží pětičlenná družstva škol. Na začátku soutěže dostane každé družstvo šest příkladů. Po správném vyřešení příkladu dostane zadání dalšího příkladu. Cílem je tedy vyřešit co nejvíce příkladů za 120 minut a získat tak co nejvíce bodů.

V kategorii Junioři (studenti 1. a 2. ročníku) naši školu reprezentovali Jan Nekarda, Filip Šercl, Albert Zejda, Kateřina Gajdůšková a Tereza Ondrová a obsadili mezi 139 družstvy 55. místo.

V kategorii Senioři (libovolné složení) obsadilo družstvo ve složení Jiří Blaha, Jakub Komárek, Pavel Stojaspal, Zuzana Otradovcová a Amálie Švehlová 27. místo také ze 139 družstev.

GENIUS LOGICUS

Genius logicus je mezinárodní soutěž, do které se zapojují v současné době studenti osm zemí. Do soutěže se může zájemce přihlásit prostřednictvím koordinátora školy. Soutěžící řeší úlohy, které procvičují přirozený intelekt a kombinační schopnosti. Hodnocení je provedeno jednak v rámci školy a také v rámci ČR, nejlepší obdrží mj. národní resp. mezinárodní certifikát.

Soutěž se skládá ze čtyř soutěží a v každé je pět věkových kategorií:

Genius logicus A – řešení hlavolamů bez měření času, řeší se 20 úloh na 6 týdnů
Genius logicus B – řešení hlavolamů s měřením času, řeší se 10 úloh na 70 minut
Genius Matematicus – netypické a zábavné úlohy, on-line soutěž; Sudoku – on-line soutěž
Navíc je tu Kombinovaná soutěž o ceny pro ty, kteří řešili aspoň tři výše uvedené soutěže.

Ze studentů naší školy v soutěži A získali Dominik Blaha a David Petrželka 54 bodů, Jiří Blaha a Amálie Švehlová 52, Filip Švehla 50, Oto Ulrich 47 a Jakub Kunc 35.
soutěži B Jiří Blaha, Jan Šabata a Amálie Švehlová 28 bodů, Oto Ulrich 25 a Adam Zimčík 20.
V soutěži Genius Matematicus Amálie Švehlová 51 bodů, Jiří Blaha 50 a Jan Šabata 40.

Co se týká celkového pořadí, tak v soutěži Genius logicus B obsadili:
v kategorii 03 (12–13 let)
Dominik Blaha    3. místo v ČR a 13. místo v mezinárodní soutěži
Filip Švehla         6. místo v ČR a 37. místo v mezinárodní soutěži
Jakub Kunc       25. místo v ČR a 150. místo v mezinárodní soutěži

v kategorii 02 (14–15 let)
Oto Ulrich             4. místo v ČR a 15. místo v mezinárodní soutěži
Adam Zimčík      33. místo v ČR a 136. místo v mezinárodní soutěži

v kategorii 01 (16 let a více)
Jiří Blaha                  2. místo v ČR a 6. místo v mezinárodní soutěži
Jan Šabata               4. místo v ČR a 10. místo v mezinárodní soutěži
Amálie Švehlová      6. místo v ČR a 16. místo v mezinárodní soutěži

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Tato soutěž se v letošním školním roce neuskutečnila.

fotogalerie

Jiří Ondra