Přeskočit na obsah

Martin Mejstřík a kdo, když ne my

Když jsem dostal nabídku stát se v pondělí 4. 10. fotografem besedy žáků druhého ročníku a sext, vnímal jsem to jako skvělou příležitost dozvědět se něco nového o nedávné minulosti.

Neváhal jsem tedy a o hlavní přestávce se přidal k davu studentů mířících do Kina Hvězda. Program byl zahájen promítáním filmu Olgy Sommerové České studentské revolty.

Po jeho skončení následovala krátká přestávka, po níž jíž byl na pódiu připraven prof. Křápek s jedním z vůdců 17. listopadu 1989 – Martinem Mejstříkem. Ten více než hodinu vyprávěl zážitky, detaily a průběh celého roku 1989 z jeho pohledu, ovšem neopomněl ani současnou politickou situaci, či jeho senátorské období. Na závěr debaty byl vyhrazen čas na dotazy, bohužel se však nedostalo na každého.

Po konci besedy jsme ještě dostali možnost prohlédnout si prostory uherskohradišťské věznice doplněné o výklad prof. Křápka. Tuto příležitost jsem nemohl promarnit a za sebe můžu říct, že na prostory nahlížíte jinak při poslechu výkladu o všech procesech a událostech, které se zde staly, než když sem přijdete nahlédnout během Slavností vína.

text a foto: Adam Zimčík