Přeskočit na obsah

Lingvistická olympiáda 2023/24

22. listopadu 2023 proběhlo na naší škole školní kolo České lingvistické olympiády. Tuto soutěž pořádá Filozofická fakulta spolu s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Podstatou úspěšného zvládnutí úkolů je rozpoznat, jak fungují nejrůznější jazykové jevy, zamyslet se a rozšifrovat texty v méně či více exotických jazycích. Zadání letošního ročníku obsahovalo úkoly vztahující se k babylonštině, jazyku kunimaipa, wabštině, jazyku nauhatl a jazyku hausa.

Jazyky, z nichž jsou úkoly zadány, není třeba znát, všechny údaje potřebné k vyřešení úkolů jsou v nich obsažené. Obecně pak svým zaměřením ČLO spojuje prvky lingvistiky, matematiky a informatiky, je tedy zajímavá pro studenty se zájmem o řadu rozdílných oborů.

Z 16 účastníků školního kola byli nejúspěšnější tito tři soutěžící: Martin Baron (3.C) – 1. místo, Jolana Zapletalová (6.OA) – 2. místo a Ondřej Bobek (6.OB) – 3. místo.

Vítěz postupuje automaticky do regionálního kola, které se uskuteční 29. 1. 2024 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. O případném postupu dalších účastníků bude rozhodnuto na základě srovnání výsledků všech soutěžících napříč republikou.

Moc blahopřejeme třem nejlepším, obdiv si však zaslouží všichni soutěžící, protože i letos se s obtížnými úkoly vypořádali se ctí.

Za PK JČ Kateřina Kuncová