Přeskočit na obsah

Kdo se stal nejlepším evropským politikem naší školy?

Olomouc.
Magistrát města Olomouce.
9. 12. 2019.
Vlakem.

Právě jsem zodpověděl na otázky, kterými se ptáme na příslovce – kde, kam, kdy, jak, takže základní informace znáte, ale pokud se chcete dozvědět více, rád vám to umožním.

Vlak měl zpoždění, takže jsme na místo, které se navíc ukázalo být špatné, přišli o patnáct minut později.

Na správné místo jsme pak dorazili o dalších patnáct minut později, tedy právě ve chvíli, kdy končila úvodní prezentace. Následně jsme se přidali k ostatním a začali poslouchat, co bude našim úkolem.

Rozdělili jsme se na poslance Evropského parlamentu a ministry členských zemí Evropské rady. Já, Matěj Pecháček a Andrej Kunc jsme se stali členy Rady, a tak jsme se přemístili do vedlejší místnosti, kde jsme odprezentovali stanoviska států, které jsme zastupovali (Německo, Švédsko a Velkou Británii). Pak už nezbývalo nic jiného, než zahájit simulaci a začít vyjednávat o úpravách Nařízení o minimálních požadavcích recyklované vody. Na konci jednání jsme sepsali možné změny Nařízení a všechny přítomné státy o nich hlasovaly.

Po obědě jsme se dali opět dohromady s parlamentem, kde jsme si navzájem představili návrhy – v drtivé většině jsme je schválili a hlasovali o celkové úpravě Nařízení. Tu zcela nečekaně podpořily všechny státy.

Po pauze nás navštívil profesor politologie FSS MUNI, se kterým jsme měli možnost 45 minut debatovat na téma přátelství Ruska a České republiky.

V úplném závěru akce proběhlo vyhlášení nejlepších účastníků, kde první místo z ministrů Rady obsadil Matěj Pecháček, a tak kromě dvou poukazů vyhrál i pětidenní simulaci v Bratislavě, která se uskuteční ve dnech 22.–27. ledna 2020. Gratulujeme!

Adam Zimčík