Přeskočit na obsah

Kam po maturitě? Nach Osnabrück! 

Tak zní název projektu, který nám přijela představit Kerstin Frodl z Centra pro mezinárodní studenty při Vysoké škole v Osnabrücku. Cílem tohoto projektu je oslovit studenty z České republiky s nabídkou studia na jejich vysoké škole, seznámit je s prostředím školy a kampusu, jednotlivými studijními obory i volnočasovými aktivitami, které škola nabízí. Na projektu se podílí gymnázia z Kroměříže, Zlína, Brna a Uherského Hradiště.  

V přípravné fázi projektu učitelé i žáci absolvovali několik online konferencí a poté měli uchazeči o místo napsat motivační dopis, ve kterém prokázali nejen výborné znalosti německého jazyka, ale také zájem a motivaci ke studiu právě v Osnabrücku. Na základě těchto motivačních dopisů bylo vybráno celkem 16 studentů (9 je právě z Gymnázia Uherské Hradiště), kteří se v tomto roce projektu zúčastní.  

První fáze projektu proběhla 29. března v Kroměříži, kde jsme na místním gymnáziu nejprve vyslechli úvodní přednášku. Té se zúčastnili a do podnětné diskuse se zapojili nejen výše zmínění nominovaní studenti, ale i žáci druhých ročníků a sext jako případní kandidáti pro další rok. V odpoledních hodinách pak tito mladší absolvovali tzv. Schnitzeljagd – kvíz, ve kterém se zábavnou formou seznámili s pamětihodnostmi a osobnostmi města Kroměříže. Zatímco se tyto mladší ročníky s němčinou spíše hrály, těch starších 16 se účastnilo organizačního semináře a především vstupního seznamovacího workshopu.

Ve středu 30. března pak tito studenti pokračovali do Prostějova, kde navštívili německou firmu Windmöller und Hölscher a seznámili se s její činností a organizací.  

Druhá fáze nás čeká za necelý měsíc. Už teď se těšíme na náš týdenní pobyt na vysoké škole v Osnabrücku. 

Zuzana Kohoutová