Přeskočit na obsah

JuniorErb v Senátu

V úterý 3. prosince se opět sešli výherci loňského ročníku soutěže JuniorErb, aby přijali pozvání a poctili svou návštěvou Senát České republiky. Organizace a možnost spoluúčasti byla se vší důvěrou svěřena panu profesoru Buškovi, který si potenciálu „špiček mezi tvůrci webů“ (jak nás pan senátor představil svému kolegovi) bystře povšimnul.

Po příjezdu do Prahy jsme zamířili rovnou do senátu, kde nás už očekával pan senátor Vystrčil. Usadil nás do pohodlných senátorských křesel a zběžně nám popsal práci senátora a podstatu fungování senátu.

Poté nás předal sympatické průvodkyni, která nám ukázala zbytek prostor Valdštejnského paláce a obeznámila nás s jeho historií.

Přislíbeného občerstvení jsme se bohužel nedočkali, a tak následoval přechod do poslanecké sněmovny, kde nám byl puštěn dvacetiminutový film o vývoji a fungování parlamentu.

Filmem plně natěšení jsme vyrazili vstříc sledování právě probíhajícího jednání poslanců. Bohužel jsme velmi rychle zjistili, že nás tři školy předběhly a již nejsou volná místa. Otočili jsme se proto čelem vzad, vyšli před budovu a když už jsme se museli smířit s tím, že dnes nic neuvidíme, tak jsme si alespoň udělali soukromý dýchánek s poslanci, kteří zrovna vycházeli.

Ačkoli jsme ve výsledku nedostali vše, co nám bylo slíbeno, tak jsme si návštěvu Prahy moc užili. Děkujeme všem, kteří nám tuto příležitost umožnili zrealizovat. Vracíme se o slivovičku lehčí (dárek pro pana senátora) a zážitky plnější. 

Věra Hanáková, 3.D