Přeskočit na obsah

Informace k průběhu jednotné přijímací zkoušky

Přístup k jednotné přijímací zkoušce je podmíněn potvrzením o negativním testu na covid-19. Ověření testů a rozdělení do učeben bude probíhat od 7:30 na školním hřišti (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy). Začátek administrace ve třídách je v 8:30. Pro ochranu dýchacích cest je možné použít roušku, respirátor není nutný.

Předpokládaný konec jednotné přijímací zkoušky v 1. i 2. termínu pro čtyřletá i osmiletá gymnázia je 12:40.

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů z jednotné přijímací zkoušky 19. května 2021, v případě náhradních termínů 14. června 2021. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, tj. nejpozději 21. května 2021, resp. 16. června 2021.

Centrum poskytuje výsledky pouze středním školám. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.