Přeskočit na obsah

Informace k průběhu jednotné přijímací zkoušky

Ve čtvrtek 24. března byly na emailové adresy uvedené v přihlášce ke studiu odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám na SŠ. Pokud jste pozvánku neobdrželi, kontaktujte vedení školy (braunerova@guh.cz, tel 572 434 116).

Začátek administrace ve třídách je v 8:30.

Předpokládaný konec jednotné přijímací zkoušky v 1. i 2. termínu pro čtyřletá i osmiletá gymnázia je ve 12:15.

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů z jednotné přijímací zkoušky 28. dubna 2022, v případě náhradních termínů 18. května 2022. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, tj. nejpozději 2. května 2022, resp. 20. května 2022.

Centrum poskytuje výsledky pouze středním školám. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.