Helena Kamrlová vyhrála Českou hlavičku

Že nevíte, co to je? Projekt České hlavičky je odvozen od mateřského projektu Česká hlava, což je neprestižnější ocenění pro mladé vědce. Cena se uděluje v šesti kategoriích. Podmínkou je obhajoba práce před akademickou radou. Máme velkou radost, že se stala laureátkou 14. ročníku naše studentka/absolventka Helena Kamrlová, která uspěla v  kategorii MERKUR „Člověk a společnost“ se svou prací Bajka o včelách – Bernard Mandeville. K úspěchu Heleně moc gratulujeme a přejeme jí, aby zažívala podobné úspěchy během studia na univerzitě v Edinburghu, ale i v životě. Záznam z předávání cen bude vysílat ČT2 v sobotu 7. 11. od 14.35 hod.  

O čem Helenina práce byla? Přečtěte si, jak ji charakterizovala autorka ve své anotaci: Bajka o včelách je veršovaná alegorie, kterou napsal Bernard Mandeville již na počátku 18. století. Děj začíná v neřestném úlu, kde jsou všechna řemesla plna korupce a podvodů. V této době úl vzkvétá právě díky těmto neřestem. Jakmile si včely začnou na tyto „prospěšné neřesti“ stěžovat, promění je Bůh ve ctnostné včely. Náhle mnoho včel přichází o práci. Již není potřeba soudců, právníků, policie, a navíc už včely nebaží po luxusu ani bohatství. Kolo ekonomiky se zbrzdí a včelstvo pomalu ale jistě vymírá.

Mandeville se snažil bajkou upozornit na naše pokrytectví a na fakt, že našim neřestem za mnohé vděčíme. Právě naše honba za ukojením našich pudů či marnivosti přispívá ekonomice a správnému chodu společnosti nejvíce. Aby tyto prohlášení nebyly pouze teorie, snažila jsem se přirovnat Mandevillovy ideje k reálným situacím, které naše země zažila. To je například privatizace a s ní spojené mnohé osobnosti.

Zkusme se tedy společně s Mandevillem zamyslet nad tím, na jakých principech stát funguje. Věřím, že se po přečtení Bajky o včelách mnohým změní pohled na ekonomiku a fungování společnosti. Mně se tedy změnil určitě.

Není lepšího zakončení než použít to Mandevillovo.

Nutný je blahobyt, pýcha a podvody,
neb nám to přináší každému výhody.
Národy posedlé ctností,
nebudou žít v honosnosti.
Na cestě ke zlaté době, jdou neřest a čest vždy při sobě.

Petr Machala
fotografie: archiv České Televize