Přeskočit na obsah

Helena Kamrlová vyhrála Českou hlavičku

Že nevíte, co to je? Projekt České hlavičky je odvozen od mateřského projektu Česká hlava, což je neprestižnější ocenění pro mladé vědce. Cena se uděluje v šesti kategoriích. Podmínkou je obhajoba práce před akademickou radou. Máme velkou radost, že se stala laureátkou 14. ročníku naše studentka/absolventka Helena Kamrlová, která uspěla v  kategorii MERKUR „Člověk a společnost“ se svou prací Bajka o včelách – Bernard Mandeville. K úspěchu Heleně moc gratulujeme a přejeme jí, aby zažívala podobné úspěchy během studia na univerzitě v Edinburghu, ale i v životě. Záznam z předávání cen bude vysílat ČT2 v sobotu 7. 11. od 14.35 hod.  

O čem Helenina práce byla? Přečtěte si, jak ji charakterizovala autorka ve své anotaci: Bajka o včelách je veršovaná alegorie, kterou napsal Bernard Mandeville již na počátku 18. století. Děj začíná v neřestném úlu, kde jsou všechna řemesla plna korupce a podvodů. V této době úl vzkvétá právě díky těmto neřestem. Jakmile si včely začnou na tyto „prospěšné neřesti“ stěžovat, promění je Bůh ve ctnostné včely. Náhle mnoho včel přichází o práci. Již není potřeba soudců, právníků, policie, a navíc už včely nebaží po luxusu ani bohatství. Kolo ekonomiky se zbrzdí a včelstvo pomalu ale jistě vymírá.

Mandeville se snažil bajkou upozornit na naše pokrytectví a na fakt, že našim neřestem za mnohé vděčíme. Právě naše honba za ukojením našich pudů či marnivosti přispívá ekonomice a správnému chodu společnosti nejvíce. Aby tyto prohlášení nebyly pouze teorie, snažila jsem se přirovnat Mandevillovy ideje k reálným situacím, které naše země zažila. To je například privatizace a s ní spojené mnohé osobnosti.

Zkusme se tedy společně s Mandevillem zamyslet nad tím, na jakých principech stát funguje. Věřím, že se po přečtení Bajky o včelách mnohým změní pohled na ekonomiku a fungování společnosti. Mně se tedy změnil určitě.

Není lepšího zakončení než použít to Mandevillovo.

Nutný je blahobyt, pýcha a podvody,
neb nám to přináší každému výhody.
Národy posedlé ctností,
nebudou žít v honosnosti.
Na cestě ke zlaté době, jdou neřest a čest vždy při sobě.

Petr Machala
fotografie: archiv České Televize