Přeskočit na obsah

Halloween

V pondělí 1. 11. jsme pořádali Halloween pro děti z nižších ročníku. Ráno jsme došli do částečně vyzdobené třídy a pokračovali jsme ve zdobení. Také jsme si vzájemně malovali obličeje tak, abychom vypadali strašidelně. Od druhé vyučovací hodiny už k nám začali chodit žáci, kteří museli plnit různé úkoly. Ve třídě byly vždy čtyři stanoviště, u kterých se vystřídala nejprve první polovina a poté i druhá polovina žáků z jedné třídy. Takhle k nám přišly nejprve obě sekundy a poté i tercie. Naše třída je buď provázela přichystanými úkoly, nebo byla ve třídě s Halloweenským občerstvením od paní profesorky Kupečkové a Kůdelové. Poslední hodinu jsme už jen pouklízeli třídu, někteří odlíčili své masky a poté šli na oběd.

Jolana Zapletalová, 4.OA