Přeskočit na obsah

GUH uklidilo Hradiště

Stejně jako v minulých letech se Gymnázium Uherské Hradiště připojuje i letos k oslavám Dne Země celou řadou aktivit. Jednou z nich je úklid přírody a veřejných prostranství v našem městě, probíhající v rámci celostátní akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko.“

Ve středu 3. dubna vyrazily všechny třídy 1. ročníku do terénu, aby v různých částech Uherského Hradiště uklidily volně pohozené odpadky a černé skládky. Vyčistit se podařila např. sídliště Štěpnice, Rybník, Východ a Pod Svahy. Velká pozornost byla věnována úklidu ploch zeleně v areálu bývalých kasáren a v okolí všech nákupních center ve městě. Prokoukly také mařatické vinohrady, Rochus či Výšina sv. Metoděje. Další skupina se zaměřila na hráz a nábřeží Moravy, jiná na úklid rekreačních ploch a stezek v Kunovickém lese.

Celkem se podařilo nasbírat zhruba 1 tunu odpadu. V celkovém množství zaujímaly více než polovinu objemu plasty všeho druhu a původu. Mezi největší letošní „poklady“ patřily mimo jiné lednička, poklice na kola, stará kolečka či televizní obrazovka. Do letošního úklidu se zapojilo 180 studentů 1. ročníku a jejich učitelů, čímž se stal nejrozsáhlejší akcí svého druhu v celém regionu. Odměnou všem zúčastněným je především pocit, že Uherské Hradiště je i díky akci s názvem „GUH uklízí Hradiště“ zase o kus hezčím a čistším městem.

Na závěr bychom chtěli poděkovat za podporu Městskému úřadu Uherské Hradiště, který poskytl ochranné rukavice, igelitové pytle i drobné občerstvení, a zároveň zajistil svoz a následnou likvidaci veškerého nasbíraného odpadu.

Jan Dušek