Přeskočit na obsah

Exkurze do ústavu přístrojové techniky

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 navštívili studenti fyzikálního semináře třetího ročníku Ústav přístrojové techniky AVČR v Brně. Už cestou v tramvaji jsme si ověřili platnost Newtonových zákonů dynamiky a působení setrvačných sil. Na špičkových pracovištích nám pak bylo umožněno seznámit se s výzkumem a dozvědět se více o novinkách v oblasti techniky. Během návštěv jednotlivých laboratoří jsme na vlastní kůži stihli poznat velikost síly magnetu používaného k magnetické rezonanci nebo teplotu zkapalněného dusíku. Čtyři z nás se zapojili do workshopu v laboratořích elektronové litografie, kde si vyzkoušeli výrobu vlastního unikátního hologramu a získali tak originální suvenýr. Po skončení prohlídky jsme zhlédli představení Divadla fyziky ÚDiF zabývající se vakuem. Den plný fyzikálních zážitků přinesl poučení a inspiraci k dalšímu studiu.

Dagmar Kučerová