Přeskočit na obsah

EuropaHaus, Bad Marienberg 2018

V brzkých ranních hodinách dne 10. prosince 2018 se 6 studentů GUH pod dozorem pana profesora Pavlici a americké lektorky Grety Unger vydalo na vyčerpávající cestu do Bad Marienbergu, německého městečka, ve kterém trávili následující týden. Po cestě se stavili na vánočních trzích v malebném Rothenburgu, ohřáli se dětským punčem a ochutnali zdejší speciality jako např. Schneeballen.

Další den se poprvé setkali s kolegy z Německa a Nizozemska, celý týden se diskutovalo o Evropě a EU, její budoucnosti a ideách, na kterých by měla být postavena. Různými hrami a zábavnými aktivitami se mezitím stmeloval mezinárodní kolektiv. Došlo i na (možná nečekaně) zábavné prezentování jednotlivých zemí s ochutnávkou specialit, které účastníci přichystali. Vše probíhalo ve velmi přátelském a uvolněném duchu, což dokazuje také fakt, že ani po skončení oficiálního programu se skupinky nerozpustily, ale dále, často do pozdních nočních hodin, diskutovali o všem možném – od rozdílů mezi jejich zeměmi, po věci, které mají všichni společné. Právě toto byly momenty, ve kterých se učili otevřenosti a vzájemné toleranci, našli pár nových přátel, a naopak ztratili pár iluzí.

V rámci programu se také podívali do Kolína nad Rýnem, navštívili místní muzeum nacizmu a slavnou katedrálu, následovala příjemná procházka mezi vánočními trhy přímo pod katedrálou, kde panovala skvělá atmosféra naplněná vůní punče, cukroví a koledami.

Celý projekt byl ukončen besedou s členem parlamentu EU, panem Norbertem Neuserem. Při této příležitosti si skupinky připravily projekty na vybraná témata, o kterých se následně diskutovalo. Poté už přišlo jen rychlé rozloučení a cesta zpět do ČR. Celý projekt byl pro studenty velkým přínosem, zábavnou formou se dozvěděli mnoho informací jak o EU, tak o problémech, s kterými se musí potýkat. Nesmíme ale opomenout také přínos z jazykové stránky, neboť debaty probíhaly především v angličtině, v neposlední řadě studenti odjeli z Bad Marienbergu se spoustou nezapomenutelných zážitků.

Gabriela Höpperová, Richard Hájek
foto: Tomáš Pavlica