Přeskočit na obsah

Školení hrou – kurzy ICT „na míru“

Základní údaje o projektu:

 • Operační program: CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.1 – Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 7.1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • Název projektu: Školení hrou – kurzy ICT „na míru“
 • Rozpočet projektu: 1 639 600,00 Kč
 • Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.09/01.0007
 • Realizátor projektu: Gymnázium Uherské Hradiště
 • Manažer projektu: RNDr. Ivo Lysoněk
 • Partner projektu: Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Stručný obsah projektu:

Projekt míří do oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci školní reformy přecházejí školy od centrálně stanovovaných osnov předmětů k vlastním školním vzdělávacím programům. V mnoha těchto programech je deklarován závazek k používání moderních pedagogických metod a také využívání informačních a komunikačních technologií ve vyučovacím procesu. Snižující se ceny informačních technologií těmto trendům rovněž napomáhají. Jsou ale na odpovídající úrovni ICT kompetence pedagogů, kteří mají tyto technologie používat? Nabízí současný trh DVPP dostatek příležitostí, kam se mohou učitelé obrátit? Tento projekt si klade za cíl využít dlouholetých zkušeností žadatele ve vzdělávání pedagogů v oblasti ICT a za „evropské peníze“ pro ně připravit takové vzdělávací aktivity, jaké si oni sami přejí a které pomáhají řešit přesně ty problémy, s nimiž se při zavádění ICT do výuky potkávají.

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci a management základních a středních škol a dalších vzdělávacích institucí regionu Uherské Hradiště

Cíle projektu:

Cílem projektu je v letech 2009–2011 nabídnout cílové skupině vzdělávací kurzy zaměřené na využití informačních a komunikačních technologií ve výuce a při řízení škol a školských zařízení. V plánu je vytvoření deseti nových respektive inovovaných kurzů podle požadavků a zájmu škol a proškolení 150 pedagogů a ředitelů z regionu. S ohledem na to, že projekt bude financován z prostředků evropského sociálního fondu, budou tyto kurzy zcela zdarma (školy hradí pouze dopravu na místo kurzu) a bude kladen velký důraz na jejich efektivitu.

V čem mají být připravované kurzy nové:

 • obsah bude přizpůsoben požadavkům klienta – obsahová náplň kurzů bude vytvořena na základě průzkumu potřeb škol, nebudeme vám nutit semináře a kurzy s připraveným obsahem, připravíme je dle vašich požadavků
 • učit budou učitelé – chceme aby lektory kurzů nebyli „počítačoví odborníci“, ale spíše zkušení uživatelé z řad učitelů, a to zejména v kurzech zaměřených na využití ICT ve výuce
 • při práci se „neztratíte“ – v kurzu chceme mít maximálně 10 účastníků a kromě lektora bude k dispozici navíc asistent připravený pomoci
 • neodejdete s prázdnýma rukama – ke každému kurzu bude k dispozici sada písemných a elektronických materiálů, výstupem každého připraveného kurzu bude konkrétní vytvořený produkt
 • školením to nekončí – lektor i asistent jsou připraveni konzultovat s vámi vaše problémy e mailem nebo osobně po celou dobu kurzu až do odevzdání vašeho výstupu
 • přijedeme za vámi – pokud účastníky kurzu najdete ve vaší škole a budete mít zájem o kurz v „domácím prostředí“, vyšleme lektory k vám, máme dokonce v plánu vybudovat mobilní učebnu, aby kurzy mohly proběhnout i na méně tradičních místech
 • nejlepší odměníme – pro nejaktivnější účastníky kurzů máme připravenu hned dvojí odměnu – finanční odměnu za prezentaci úspěšného výstupu na závěrečné konferenci projektu a dále speciální výjezdový seminář
 • nic vás to nestojí – kurzy jsou pro učitele zcela zdarma, zaměstnavatel hradí pouze dopravu učitelů do místa konání kurzu

Harmonogram klíčových aktivit projektu v letech 2009–2011:

 1. Úvodní seminář projektu – únor 2009
 2. Vybudování týmu lektorů resp. asistentů, obsahová a metodická příprava kurzů ICT, vytvoření studijních materiálů pro kurzy ICT – únor–duben 2009
 3. Vybudování hardwarového a softwarového zázemí pro pořádání kurzů – žadatel – duben 2009
 4. Vybudování hardwarového a softwarového zázemí pro pořádání kurzů – partner – duben 2009
 5. Vybudování zázemí pro internetovou podporu ICT kurzů a administraci kurzů – březen–srpen 2009
 6. Realizace pilotního kurzu č. 1 (zaměstnanci žadatele) – květen 2009
 7. Realizace pilotního kurzu č. 2 (zaměstnanci žadatele) – květen 2009
 8. Realizace pilotního kurzu č. 3 (zaměstnanci žadatele) – září 2009
 9. Realizace pilotního kurzu č. 4 (zaměstnanci partnera) – září 2009
 10. Realizace kurzu č. 1 (pedagogičtí pracovníci regionu) – říjen 2009
 11. Realizace kurzu č. 2 (pedagogičtí pracovníci regionu) – říjen 2009
 12. Realizace kurzu č. 3 (pedagogičtí pracovníci regionu) – listopad 2009
 13. Realizace kurzu č. 4 (pedagogičtí pracovníci regionu) – listopad 2009
 14. Realizace kurzu č. 5 (pedagogičtí pracovníci regionu) – březen 2010
 15. Realizace kurzu č. 6 (pedagogičtí pracovníci regionu) – březen 2010
 16. Realizace kurzu č. 7 (pedagogičtí pracovníci regionu) – duben 2010
 17. Realizace kurzu č. 8 (pedagogičtí pracovníci regionu) – duben 2010
 18. Realizace kurzu č. 9 (pedagogičtí pracovníci regionu) – říjen 2010
 19. Realizace kurzu č. 10 (pedagogičtí pracovníci regionu) – říjen 2010
 20. Realizace kurzu č. 11 (pedagogičtí pracovníci regionu) – listopad 2009
 21. Realizace kurzu č. 12 (pedagogičtí pracovníci regionu) – listopad 2009
 22. Realizace kurzu č. 13 (pedagogičtí pracovníci regionu) – březen 2011
 23. Realizace kurzu č. 14 (pedagogičtí pracovníci regionu) – březen 2011
 24. Výjezdový seminář pro aktivní účastníky kurzů – duben 2011
 25. Monitoring projektu a public relations – průběžně

Kontakty

 • manažer projektu – RNDr. Ivo Lysoněk
 • administrátor projektu – RNDr. Svatava Stašková, staskova@guh.cz, 572 434 116
 • zástupce manažera – partner – Mgr. Petr Bělohrad, zsuherskyostroh@uhedu.cz, 572 591 493