Přeskočit na obsah

Dvě třetí místa v soutěži Rozhoduj o Evropě!

Soutěž Rozhoduj o Evropě je debatní akce, kterou již 12. rokem pořádá nezisková organizace EUTIS. Jejím cílem je zábavnou formou prohlubovat znalosti studentů středních škol o Evropské unii. Seminář pro Olomoucký a Zlínský kraj se letos uskutečnil 22. října na půdě Filozofické fakulty UPOL. Studenti si mohli vybírat mezi simulací Rady Evropy a Evropského parlamentu. V obou případech se debatovalo o úpravě Nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online.

První část programu byla věnována představení orgánů EU a představení agendy. Druhou (soutěžní částí) pak byla samotná simulace rady a parlamentu. Poslední hodinu a půl pak účastníci diskutovali s hosty, mezi kterými byl např. i nejmladší starosta v České republice Tomáš Pavelka.

Jsme velmi rádi, že 3. místo v jednání rady obsadila naše studentka 5.OA Adéla Varšíková. Gratulujeme!

Třetí místo v jednání parlamentu pak obsadil autor článku.

Autor: Adam Zimčík, 7.OA

Fotografie: Archiv Rozhoduj o Evropě