Přeskočit na obsah

Den otevřených dveří Gymnázia Uherské Hradiště

Ředitelství gymnázia srdečně zve k návštěvě školy žáky a žákyně základních škol – uchazeče o čtyřleté i osmileté studium a jejich rodiče a to v pátek 17. 1. 2020 od 14.30 do 17.30.

V 16.00 jsme pro návštěvníky připravili v aule informační prezentaci školy.

Po celou dobu budou v odborných učebnách všech předmětů přítomni vyučující, aby prezentovali výuku jednotlivých předmětů a zodpověděli dotazy návštěvníků.