Den otevřených dveří Gymnázia Uherské Hradiště

Ředitelství gymnázia srdečně zve k návštěvě školy žáky a žákyně základních škol – uchazeče o čtyřleté i osmileté studium a jejich rodiče a to v pátek 29. 11. 2019 od 14.30 do 17.30 a v sobotu 30. 11. 2019 od 8.30 do 11.30.

V pátek v 16 hodin a v sobotu v 10 hodin jsme pro návštěvníky připravili v aule informační prezentaci školy.

Po celou dobu budou v odborných učebnách všech předmětů přítomni vyučující, aby prezentovali výuku jednotlivých předmětů a zodpověděli dotazy návštěvníků.