Přeskočit na obsah

Dny evropského dědictví

Letos pod heslem „Památky a vzdělávání“.

Jako každoročně, tak i letos ve dnech 12. a 13. září se v Uherském Hradišti otevřely brány památných objektů. Na rozdíl od předešlých let se jejich návštěvnost musela obejít bez Slavností vína, divadelních kostýmů a krojů.

Přesto zájem o jejich navštívení, byť v komornějším duchu, trval. A tady je třeba říci, že jako každoročně, tak i letos fundovanými průvodci bylo 95 studentů našeho gymnázia. A tak je třeba jim na tomto místě poděkovat, že se svého úkolu opět zhostili na výbornou, a to v refektář, v kostele Zvěstování p. Marie, ve františkánském sklepení, v Redutě, kapli sv. Šebestiána, v lékárně u sv. Alžběty, na nové radnici, v areálu farní zahrady, v knihovně B. B. Bucholovana, kině Hvězda, Slováckému muzei, v Galerii Slováckého muzea a rovně v samotné historické budově našeho gymnázia.

Prof. Mlejnská a prof. Poláková

Dny evropského dědictví ve fotografiích Lukáše Psíka