Přeskočit na obsah

Den Evropy na GUH

Studenti nižšího gymnázia prožili středu 21. 6. 2023 ve znamení připomínky Dne Evropy. Projektový den na naší škole jsme pojali v duchu hesla EU „Jednota v rozmanitosti“. Každý ročník zpracovával své téma: zpívalo se, cestovalo, stavěl se evropský dům, ale hlavně se diskutovalo o výhodách či nevýhodách členství a o budoucím směřování unie. Hlavní cíl, zvýšit povědomí našich studentů o smyslu existence tohoto společenství států, byl naplněn. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu projektového dne jakkoli podíleli s přáním, aby se i v příštích letech vydařila vzájemná spolupráce.  

Petr Machala
foto: Lukáš Psík