Přeskočit na obsah

Cykloturistika a něco málo navíc

Náplní tohoto červnového kurzu byly dva výlety na kole, jeden výlet pěší a jeden den ve škole. První den jsme vyrazili kolmo na Ostrožskou. Počasí nám přálo. Čistě chlapecká skupinka si výlet zpestřila i fotbalem v Kostelanech n. M. Druhý den jsme zase kola vzali podél Baťova kanálu do Spytihněvi, kde byla také krátká prohlídka místní vodní elektrárny. Ve středu jsme se vydali vlakem do Luhačovic. Procházka od nádraží k přehradě a zpět byla zpestřena ochutnáváním léčivých pramenů a povídáním si o místní architektuře i významných osobnostech, které sem také kdysi zavítaly.  

A co bylo to „něco málo navíc“? Na každém z výletů studenti odebrali vzorky vody, které pak ve čtvrtek ve škole podrobili analýze. Stanovovali základná parametry vody, to jest dusitany, dusičnany, ph, tvrdost, amoniak a podobně. Jistě vás teď zajímá, co kluci o vodě zjistili. Voda na Ostrožské, v Baťově kanálu i v Luhačovické přehradě jsou všemi zjišťovanými hodnotami úplně v normálu a prázdniny tak můžou klidně začít.