Přeskočit na obsah

Chemická olympiáda kategorie A

V pátek 6. prosince se tři naši studenti – Jan Nekarda ze 8.OA, Simona Balouchová ze 4.C a Hana Moravčíková ze 7.OA zúčastnili krajského kola chemické olympiády kategorie A, které se konalo v moderních prostorách Laboratorního centra Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na všechny přítomné čekala teoretická i praktická zkouška a našim studentům se v obou částech vedlo výborně. Nejlépe z nich si vedl Nekarda, který se v silné konkurenci třeťáků a maturantů umístil těsně za medailovými příčkami, tedy na výborném 4. místě. Ani děvčata se však ve výsledkové listině neztratila. O stupínek hůře, tedy na 5. místě skončila Moravčíková a na 8. místě Balouchová. Blahopřejeme.