Přeskočit na obsah

CENA JAROSLAVA GOLLA 2019

V Chlumci nad Cidlinou, rodišti významného historika a vysokoškolského kantora, profesora Jaroslava Golla, se letos 30. srpna již po páté konalo slavnostní předávání cen za literaturu faktu. Soutěž pořádá město společně s Univerzitou Karlovou a Klubem autorů literatury faktu. Tímto je tak podporována tvorba literárních děl z celé republiky v oblasti literatury faktu, a to i u mladých lidí.

Samotné předávání se konalo v Mramorovém sále na zámku Karlova Koruna. Právě v tomhle zámku v roce 1723 zasedl u stolu při uvítací hostině císař Karel VI., tehdy nově korunovaný český král, po kterém je i zámek pojmenován; po korunovaci na českou královnu zámek navštívila i Karlova dcera Marie Terezie; Václav Kliment Klicpera zde hrával s českými obrozeneckými vlastenci české divadlo; Chlumec několikrát navštívila i Božena Němcová. Právě v Chlumci a zámeckých prostorách, kde byla až magická atmosféra, jako by ten den znovu ožila historie.

Předseda poroty Karel Richter, čestný předseda KALFu, v úvodu spatra přednesl úvahu, ve které zdůrazňoval čím dál větší potřebu dobré české knihy, která by ozdravila společnost, jejíž neúcta k hodnotám klesá stále víc a víc. „Sešli jsme se tady, abychom vzdali hold české knize, jež je významným nástrojem kultivace společnosti,“ řekl. Jeho působivý proslov bezpochyby zapůsobil na všechny přítomné v sálu, důkazem toho byl dlouhý a honosný potlesk.

Po Richterově proslovu nastalo udílení cen, jež předali senátorka Miluše Horská, pod jejíž záštitou se akce konala, dále pak místostarosta Vladan Kárník a zástupce UK Jan Halada. V kategorii pro střední školy byly uděleny dvě ceny celkem. Obě ceny získali studenti Gymnázia Uherské Hradiště. Hlavní cenu JG za práci Legionáři – znovuobjevení hrdinové Velké války získal Filip Gajda. Cenu JG za práci Měl odvahu léčit získala Pavlína Tesařová. Dále pak byly ceny udíleny v kategoriích pro vysoké školy a pro nakladatelství vydávající literaturu pro děti a mládež.

Tímto bych za sebe i Filipa Gajdu chtěla mnohokrát poděkovat paní tajemnici Přerovské, která celou akci dokonale zorganizovala, vedení města Chlumce, celé porotě, KALFu a UK, díky kterým se tahle pro literaturu tak významná kulturní akce mohla konat. Avšak největší dík patří paní profesorce Polákové, která nás již od prvních ročníků vede k tomu, abychom psali a rozvíjeli tak všeobecný přehled u laické veřejnosti, a přispívali tak do literatury faktu. Bez ní bychom nikdy nebyli oceněni.

Z Chlumce jsme se vrátili plni krásných a nových zážitků, dojmů, ale hlavně jsme se vrátili motivovaní stále psát, zjišťovat nové věci. Zvláště pak po proslovu pana Richtera jsem si uvědomila, jak je důležité toto řemeslo neustále rozvíjet a snažit se tak pozvedat hodnoty, jež ve společnosti panují.

Pavlína Tesařová, 2.D