Přeskočit na obsah

Bonjour du Brésil

Ve snaze ukázat žákům, že francouzština, kterou se učí z učebnic, je jazykem živým, jsme se zapojili do nového projektu korespondence. Z několika škol, které se nám nabídly, si žáci 1.A vybrali skupinku začínajících francouzštinářů ze školy Escola dos sonhos v brazilském městě Florianópolis. Tentokrát naše sdílení probíhá přes sociální síť, kde si v uzavřené studijní skupině našel každý svého korespondenta. Ačkoli žáci na obou stranách oceánu s francouzštinou teprve začínají, publikují krátké informace o sobě, o škole, o svých koníčcích a vzájemně na své zprávy reagují.

Začátky studia cizího jazyka jsou pro většinu žáků náročné a mnoho z nich cítí ostych se ve francouzštině projevit. Nicméně právě díky písemnému projevu, který si připravují v klidu doma, by mohli tento ostych rychleji překonat. Věřím, že náš projekt pomůže žákům zbavit se jazykových zábran a budou tak moci v budoucnu snáze komunikovat. Proto se přece cizí jazyk učíme. Alors, allons-y! Bon courage!

Ester Maternová