Přeskočit na obsah

Biologická olympiáda

V úterý 19. 3. jsme se zúčastnili biologické olympiády v Uherském Brodě.

První pocity byly zajímavé, škola docela prostorná a přivítali nás mile. Usadili jsme se do místnosti, kde byla registrace, rychle jsme si prošli své znalosti v hlavě, řekli nám naše čísla a šlo se soutěžit. Jako první byl test znalostí. Otázky byly složité a museli jsme hodně přemýšlet. Poté byla praktická část – pokus. Pozorovali jsme mikroskopem pokojovou rostlinu a okřehek a překreslovali jsme co jsme viděli. Jakmile jsme to dokončili měli jsme kratší pauzu a začala poznávačka. Na poznávačce byly dvě části, jedna o rostlinách a druhá o živočiších. Rostliny byly docela zábavné a šlo to rychle. Na živočiších ale byly i mikroorganismy, které jsme museli zkoumat mikroskopem, a to už bylo těžší určit, neboť živé organismy se neustále pohybovaly. Nakonec bylo vyhlášení výsledků a jelo se domů.

Biologickou olympiádu jsme si velmi užili, zjistili jsme mnoho zajímavých informací a určitě bych tuto olympiádu všem doporučil.
Vojta Malina, 4.OA

Z více než 30 žáků, kteří se olympiády zúčastnili, obsadil Vojta Malina vynikající 4. místo a Alois Procházka velmi pěkné 14. místo. Oběma reprezentantům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích, ve kterých nás úspěšně reprezentují.
Aleš Kohoutek