Akademie

Školní akademie ve fotografiích Lukáše Psíka a Martina Pospíška.