Přeskočit na obsah

ADAPTAČNÍ POBYT PRIM

Dne 20. 9. to všechno začalo. Dali jsme si kufry do autobusu a jeli směr Starý Hrozenkov. Na místě jsme se odebrali do pokojů a po vybalení začal program, který se odehrával venku. Šlo o běhací hru, která spočívala v tom, že bylo potřeba najít v ohraničeném prostoru písmena a poskládat z nich tajenku. Dalo to zabrat, ale nakonec jsme vše zvládli. Večer nás čekala večeře, společenské hry a večerka.

Druhý den ráno v 8:00 byla nachystaná snídaně a po snídani hned do pohybu. Dopoledne jsme strávili soutěžemi a tvořením svého spolužáka z přírodních materiálů. Byla to velká zábava, ale dost nás to unavilo, a tak nás čekal řízek s bramborami. Dosyta jsme se se najedli, takže jsme potřebovali chvíli odpočinku. Odpoledne uběhlo jako voda u tvoření sádrových masek. Večer nás čekal táborák a stezka odvahy po stopách žítkovských bohyň. Moc jsme si to užili, bylo to zajímavé.

No a byl tu poslední den. Sbalili jsme si kufry, zahráli hru a po obědě jeli domů. Na tento adaptační pobyt nikdy nezapomeneme. Kdo by také zapomněl na chromého skoro přejetého Frantu, naučnou legendu o Ádi, oslnivou Afričanku a báječnou Emu a taky na úžasné pány profesory a paní profesorky, kteří nám adaptační pobyt připravili.

Alena Štukavcová, 1.OA

NÁŠ ADAPŤÁK

Jakmile ve středu 20. září skončila poslední hodina, čekal na nás už jen oběd a mohli jsme vyrazit. A kam vůbec? Autobus nás zavezl do Starého Hrozenkova na hranice se Slovenskem, konkrétně do rekreačního střediska KORD, ve kterém jsme prožili náš adapťák. Ale abychom se vrátili k tomu, jak to probíhalo…

Když jsme dorazili na místo, vzali jsme kufry a zamířili do pokojů. Jakmile jsme si vybalili, byla pro nás připravena první aktivita. A byla to zábava, běhali jsme a museli jsme si zapamatovat znaky k písmenkům. Po delší pauze jsme šli na večeři. Měli jsme plátek masa s broskví. Po večeři následoval společenský večer, kde jsme hráli různé hry, při kterých jsme se hodně nasmáli. V deset následovala večerka. A tak skončil první den.

Druhý den po snídani jsme hráli hady, blbárnu, kolíčkovanou a další hry. Další zajímavou aktivitou bylo vyrábění spolužáků z přírodních materiálů. Po obědě (řízek) bylo představování našich výtvorů a poté jsme vyráběli masky ze sádry, což bylo super. Následovala večeře (kuře), vyhodnocování a táborák, kde jsme kuře zajedli špekáčky, aby nás náhodou nepřepadl hlad při noční hře. Pod hvězdnou oblohou jsme zdolali stezku po kočičích očích, která se protáhla z jednoho kilometru na čtyři.

Ráno jsme psali dopis, balili a hráli švédské šachy.

A tak jsme ukončili adapťák primy 1.OB a 1.OA.

Julie Panáčková, Sofie Skládalová, Meda Bauerová, 1.OB