Přeskočit na obsah

6. až 8. ledna probíhá Sčítání ptáků (nejen) na krmítkách

Vážení kolegové, milí studenti,
Česká společnost ornitologická (ČSO) organizuje ve dnech 6. až 8. ledna 2023 celorepublikovou akci – sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Jedná se o akci, která patří do tzv. „Občanské vědy“.

Akce je určena zájemcům o přírodu, kteří jsou ochotní po dobu 60 minut pozorovat na určitém místě ptáky, zapisovat si je a údaje pak elektronicky organizátorům odeslat. 

Pozorování probíhá tak, že si zájemce kdekoliv ve svém okolí vybere místo pro pozorování. Může jím být krmítko na okně či zahradě, skupina keřů v parku, remízek mezi poli, břeh vodního toku či nádrže atd. Po dobu jedné hodiny (čas musí být přesně dodržen) pak místo pozoruje a zapisuje si spatřené ptáky. Přilétne-li jich najednou z jednoho druhu více (poprvé skupina tří, podruhé skupina pěti sýkor koňader), zapisuje nejvyšší pozorovaný počet. I negativní výsledek (na místě se žádný pták neobjevil) má vypovídací hodnotu. Den i konkrétní čas zahájení pozorování si každý určuje sám. Největší pravděpodobnost výskytu ptáků na krmítku je ráno mezi 8. až 11. hodinou a pak odpoledne po 14. hodině. Po celou dobu musí být pozorovatel na jednom místě, zde sedět či stát. Pozorování nelze provést např. při procházce lesem. Výsledky pak pozorovatel odešle České společnosti ornitologické, viz https://ptacihodinka.birdlife.cz/jak-se-zapojit/#/

ČSO pak postupně zveřejňuje informace o výsledcích a pozorovatelům je posílá mailem. 

Veškeré informace a pokyny najdete na: https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/ . V levé části stránky jsou návody pro pozorování včetně videa, návody pro určení ptáků, viz https://ptacihodinka.birdlife.cz/urcovani-ptaku/#/ aj.

V roce 2022 se na projektu v celé ČR podílelo 35 270 osob. Bylo pozorováno 707 020 ptáků. Nejčastěji zaznamenaným druhem byla sýkora koňadra, za ní následoval na druhém místě vrabec polní, na třetím místě byl uváděn vrabec domácí.

S přáním pěkného pozorování za všechny kolegy biology Hana Baroušová